Donderdag 8 december vond de rechtszaak plaats inzake het beroep dat het Watersportverbond, de Toerzeilers en de BBZ aantekenden tegen het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van het windpark Borssele voor de recreatievaart te beperken tot een corridor. De uitspraak van de rechter volgt 19 januari 2023.

Wij bepleiten gezamenlijk een vrije doorvaart voor boten tot 24 meter omwille van de veiligheid. 

De commissie Vaarbelangen nodigt belangstellenden uit om te reageren op 2 vrijgekomen vacatures.

Succes met belangenbehartiging staat en valt met actieve betrokkenheid bij plan- en beleidsvoorbereiding van gebiedsagenda's, kustvisies, (ruimtelijke) planvorming die impact hebben op onze activiteiten als  Toerzeilers.