Profielschets voor vacature commissie Vaarbelangen


De commissie Vaarbelangen nodigt belangstellenden uit om te reageren op 2 vrijgekomen vacatures.

Succes met belangenbehartiging staat en valt met actieve betrokkenheid bij plan- en beleidsvoorbereiding van gebiedsagenda's, kustvisies, (ruimtelijke) planvorming die impact hebben op onze activiteiten als  Toerzeilers.

Het is meer dan het schrijven van zienswijzen, ook al is dat zo nu en dan nodig. Onze opzet is altijd  aan tafel te komen om met de eigen standpunten in gedachten aan de beste uitkomst voor de Toerzeilers bij te dragen. 

Er is natuurlijk meer dan beleid. Juist vanuit de actieve betrokkenheid bij dossiers komen er projecten langs die concrete resultaten weerspiegelen.  Ook binnen de commissie zelf lopen er projecten.

Wat verwachten wij van de nieuwe leden ?

  1. Plezier hebben in het proces van belangenbehartiging en in de samenwerking binnen de commissie.
  2. Actief geïnteresseerd in overheidsbeleid en private initiatieven van belang voor de waterrecreatie (ruimtelijke ordening, waterkwaliteit, omgevingsvisies, agenda’s 2050, concrete initiatieven als windparken etc.).
  3. Weten dat het van belang is (soms een uitdaging) overheidsdocumenten te bekijken, de essentie er uit te halen en in de tijd te volgen.
  4. Zijn geinteresseerd in de organisatie van de waterrecreatie.
  5. Draaien gemakkelijk mee in extern overleg en weten onze standpunten met verve in te brengen. Kunnen improviseren en het voortouw nemen.
  6. De commissie kent een portefeuilleverdeling en ook deze nieuwe leden krijgen op termijn een portefeuille toegewezen. Dus focus, maar tegelijk ook teamspeler in de commissie. Geen hokjesgeest.
  7. Hij/zij communiceert en schrijft gemakkelijk. Is ook extern een teamspeler en voelt zich een vertegenwoordiger/ster van de TZ
  8. Ruimte in de agenda om noodzakelijk overleg overdag te kunnen bijwonen. 
  9. De vergaderingen van de commissieworden tot nu toe overdag gehouden gemiddeld zeven keer per jaar in Eemnes, maar met deuitbreiding wordt bekeken of er naar de avond moet worden uitgeweken.
  • Weet dat alleen de reiskosten en goedgekeurde verblijfkosten worden vergoed.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken op Contact Vaarbelangen of kijk op de Vaarbelangen pagina voor meer informatie.

 

<< terug naar nieuws