Veiligheid

Goed zeemanschap betekent ook goed voorbereid en voorzien van de juiste veiligheidsmiddelen van wal steken. Iedere Toerzeiler kan hierover advies inwinnen bij de Commissie Veiligheid.

Routekaart veiligheidsbeleid:
De commissie gebruikt de routekaart veiligheidsbeleid (zie onder Publicaties). Deze beschrijft hoe onze vereniging werkt aan het brede terrein van veiligheid: gedrag, uitrusting, organisatie en verantwoordelijkheid.

Voor wie deelneemt aan georganiseerde tochten van de Toerzeilers zijn er veiligheidslijsten, toegespitst op de verschillende vaargebieden: de binnenwateren (kleine meren en rivieren, plus de randmeren), ruim binnenwater (Markermeer en IJsselmeer en Zeeuwse wateren, de (Noord)zee, het gebied binnen één dag varen vanaf de dichtstbijzijnde haven en ten slotte het gebied hierbuiten, 'de wereld'. Deze lijsten zijn uiteraard ook heel nuttig bij individuele vaartochten!
De veiligheidslijsten zijn eveneens te vinden onder Publicaties en in het boordboek van de Toerzeilers.