Veiligheid KNRM

KNRM helpt


Daarnaast is de app geschikt om direct hulp te vragen als er problemen zijn. Bent u in nood? Gebruik dan de rode belknop en wordt doorverbonden naar het Kustwachtcentrum. Als er hulp nodig is die niet spoedeisend is, dan verloopt het contact via de groene belknop naar de KNRM alarmcentrale. Bij beide alarmeringen stuurt de app gegevens en positie door. Gebruikers van de app worden geregeld op de hoogte gehouden van alle mogelijkheden en vernieuwingen van de app. (bron: website KNRM)

De nieuwe versie van de KNRM Helpt app is sinds mei 2018 gereed voor Android en iOS gebruikers.

Introductie van KNRMhelpt als vaartuigen- en eigenaren registratiesysteem


De registratiefunctie van KNRM Helpt kan in de nabije toekomst ook los van het gebruik van de app worden ingezet.
Dat kan via een smartphone en via een website vanaf een PC of tablet. Vermoedelijk zullen we die mogelijkheid nog dit jaar, i.s.m. de Kustwacht en andere relevante organisaties, introduceren.
Dat betekent dat er geleidelijk aan een gebruikers- en vaartuigenbestand wordt gecreëerd met waardevolle informatie, die bij hulpverlening zal zorgen voor snellere en effectievere opvolging en afhandeling. De registratie door eindgebruikers is op vrijwillige basis.

Deze werkwijze is door de Engelse Kustwacht vanaf deze maand, ook op basis van hetzelfde (SafeTrx) systeem als KNRM Helpt, in de UK ingevoerd. De Engelse Kustwacht raadt daarbij het gebruik van de app aan, omdat dat de veiligheid verder bevordert.
Een verbetering is in dit verband dat de website www.knrmhelpt.nl nu volledig synchroniseert met de app. Alle persoonlijke- en vaartuig gegevens kunnen nu zowel in de app als in de website worden bekeken en bijgehouden.


Volgen van toertochten, wedstrijden of groepen watersporters


Een andere interessante nieuwe functie is dat er op het ‘Alleen volgen’ scherm een ‘Flotilla-Event groepscode’ kan worden vastgelegd. (Zie het schermvoorbeeld). Die code wordt verstrekt door de organisator van een wedstrijd of toertocht, die daarmee alle deelnemers met die code kan volgen en toegang heeft tot de geregistreerde informatie per deelnemer. Deze functie is veiligheid verhogend. De organisatie houdt beter zicht op de deelnemers en hun posities en de opvarenden hebben -zoveel mogelijk- een persoonlijk, op het lijf te dragen, alarmeringsapparaat bij zich binnen gebieden met mobiel bereik. In bepaalde gevallen kunnen beide aspecten het verschil maken, weten we.
De Kustwacht en het Watersportverbond zijn beide zeer geïnteresseerd in deze functie.
We gaan deze functie in de komende weken testen en daarna uitrollen. De bedoeling is dat de deelnemers of de organiserende instanties een bijdrage gaan betalen voor het gebruik van deze toepassing.


Privacywetgeving

De app en de bijbehorende website zijn ‘AVG proof’ gemaakt (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ofwel het geheel voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving. De privacyregeling is vernieuwd.
De nieuwe versie van de handleiding, FAQ en het 'Snel aan de slag met de app'-document vind je op www.knrm.nl/helpt en in de website voor app-gebruikers www.knrmhelpt.nl