Nieuwsbericht aankondiging Stimuleren Elektrisch Varen Zuid-Holland


Deze regeling biedt inwoners van Zuid Holland en booteigenaar met een vaste ligplaats in de provincie de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het ombouwen van hun fossiel aangedreven recreatievaartuig naar elektrisch aangedreven. Hierbij het nieuwsbericht over de subsidieregeling met een link naar de webpagina met meer informatie.

https://www.duurzamewaterrecreatie.nl/nieuws/subsidieregeling-stimuleren-elektrisch-varen-zuid-holland-2023/

Fijn als jullie dit onder de aandacht kunnen brengen van verenigingen/leden in Zuid-Holland. Mogelijk hebben zij leden die hier gebruik van willen maken. 

Vanaf 16 nov a.s. gaat de subsidie open en kunnen aanvragen worden ingediend. Hiervoor zullen we aanvullende informatie op de webpagina toevoegen die in het bericht wordt genoemd. En ook weer een nieuwsbericht delen.

Onze nieuwe communicatie collega Sam in de cc gezet. 

Hartelijke groet, Marleen

Waterrecreatie Nederland

Bezoekadres                    Bezoekadres/Postadres

Koningskade 40               Storkstraat 24

2596 AA Den Haag          3833 LB Leusden 

T: 085 4852120

M: + 31 (0)6 46904099 

E:   m.maarleveld@waterrecreatienederland.nl

W: www.waterrecreatienederland.nl  & Varen doe je samen

Twitter: @H2Orecreatie

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief en de nieuwsbrief van ‘Varen doe je Samen!’

‘Varen doe je Samen!’ op