Vacatures bij de commissie Vaarbelangen


Als commissie behandelen we ongeveer 20 dossiers/thema’s, variërend van doorvaart door de wind­parken, aanpak bevaarbaar houden van gebieden met fonteinkruid, be­scherm­ing van het open karakter van on­ze land­schap­pen en toiletlozing. Om enige ac­tuele dossiers en thema’s te noemen. We pro­beren per gebied (Wadden, IJsselmeer, Randmeren, het plassengebied van Hol­land en Utrecht, de Delta en Noordzee) telkens twee commissieleden te koppelen. 

Als commissie werken we nauw samen met de overige waterrecreatie-organisaties, waar­onder onder meer het Watersportverbond, Hiswa-Recron en Waterrecreatie Neder­land. Hoe­­wel wij in aantal een bescheiden club vormen, verkrijgen wij aandacht door onze ken­nis en inzet. Dat geldt zeker voor het overleg dat we voeren met de beheerders van de kunstwerken, zoals gemeenten, provincie , Rijkswaterstaat en gebieds­vertegen­woor­di­gers. Dus dat ‘werk’ vindt gebruikelijk gedurende kantooruren plaats. Je mag dit ‘werk’ gerust als lobbywerk karakteriseren. Dus veel overleg, geduld en kleine stapjes. Polderen dus.

We doen dat zoveel mogelijk in duo’s. Maar toch in afstemming met andere leden en/of de voorzitter en op basis van onze standpuntennota en jaarplan. Als commissie komen we zes keer per jaar bijeen, centraal in Nederland. We maken een rapport van de ex­ter­ne bijeenkomsten en be­spreken die op onze zes-wekelijkse bijeenkomsten. We vormen

een hechte groep, waar humor belangrijk is en onderlinge steun en waardering van­zelf­sprekend zijn.

Voor verdere toelichting kun je terecht bij: 

Jacques Pronk, Jacques.Pronk@Toerzeilers.nl tel. 06 224 331 82,

Hans Boogert, Hans.Boogert@Toerzeilers.nl   tel. 06 546 823 21, of bij

Theo Huisman, Theo.Huisman@Toerzeilers.nl tel. 06 537 422 44.

Ik hoop jullie interesse te hebben gewekt.

Met hartelijke groet,

Theo Huisman