Amar Preciado/pexels

Bescherming van de oceanen


Als zeilers hebben we een liefde voor de oceaan. De immense plas tussen de continenten. Het oneindige water, de lonkende horizon, de zilte lucht. Meer dan twee derde van de aarde is oceaan. Er is echter maar 1 procent beschermd.

De oceanen en de zeeën staan onder druk. Visserij, scheepvaart, vervuiling, olie en gaswinning, kenden we al. Nu komen er windparken en deepsea mining bij. De transitie die we allemaal willen maakt dat we uitwijken naar de zee.

Daarom is het des te belangrijker dat in maart bij een speciale oceaan conferentie overeenstemming is bereikt over het volle zee verdrag – Treaty of the High Seas. De ambitie om 30 procent van de internationale wateren te beschermen in 2030 was al vastgelegd in de biodiversiteitstop in Montreal in december 2022. Nu komt er strenge regelgeving bij.

Wat betekent dat:

  • Er zullen vaste scheepvaartroutes komen
  • Visserij in beschermde gebieden zal beperkt zijn
  • Diepzee mijnbouw wordt aan regels gebonden

Tot zover lijken er geen consequenties te zijn voor de pleziervaart. Maar het zijn ‘early days’.

De oceaan is misschien de laatste onontgonnen wildernis. Maar een gezonde oceaan is van levensbelang voor het tegengaan van klimaatverandering, voor biodiversiteit en daarmee voor het leven op aarde.

In deze tijden van zorgen over het klimaat is het beschermen van delen van de oceaan een grote stap in de goede richting. Iets wat na aan het hart van ieder zeiler ligt.

Foto: Amar Preciado/Pexels