Toerzeiler Blogs

Keren op kort bestek


De schipper kiest ervoor de manoeuvre in te zetten vanaf de stuurboordkant, op te draaien over bakboord en vervolgens te steken. Wellicht moet hij meerdere malen steken.

Is dit een juiste keuze? Gaat deze manoeuvre lukken op deze wijze (zoals aangegeven in de tekening)? Waarom niet of waarom juist wel?

Welke preventieve maatregelen kan /moet hij nemen voor het geval de manoeuvre niet lukt?

Keren kortbestek antwoord. (John Coenders)


De vraag in deze casus is of deze manoeuvre, op deze manier ingezet, zal gaan lukken.

 

Anrtwoord

Het schip heeft een rechts draaiende schroef. Het wieleffect zal bij het vooruitslaan een licht sturend effect hebben naar bakboord. Dus de kleinste draaicirkel ligt over bakboord. Achteruitslaand, zeker na (bijna) stilliggen, trekt de achterkant van het schip sterk naar bakboord. Omdat het schroefwater onder het schip terecht komt en bovendien tegen de SB kant van hak en roerblad wordt gestuwd zal het schip sterk de neiging hebben naar Bakboord te trekken met zijn achterkant.


Dat wil zeggen dat het schip bij 2 niet zal willen doordraaien en bij achteruitsteken met het achterschip naar bakboord zal willen. In het beschreven geval zal dat tot eindeloos steken leiden waarbij de wind het schip langzaam naar de lager wal zal duwen.
In dit geval dus eerst naar de bakboord wal varen en opdraaien over Stuurboord. Daarna steken.


De mate waarin, hoe vaak steken etc. varieert uiteraard per schip en per schipper.
In dit geval is het gezegde ‘ken uw schip en uzelf’ natuurlijk zeer van toepassing.