Vaarbelangen activiteiten

Duurzaamheid


Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker maatschappelijk onderwerp. Dit heeft ook op de activiteiten van toerzeilers impact. Denk maar aan de strengere milieu eisen m.b.t.
antifouling, toiletlozing en verwijdering van afgedankte polyester schepen.
  • Anti fouling

Standpunt

De regelgeving voor plezier- en beroepsvaart moet worden gelijkgetrokken. Zwaardere anti-fouling voor de binnenvaart kan niet verdedigd worden met de stelling dat men meer vaart. Het Nederlandse standpunt moet worden omgedraaid : niet eerst verbieden, maar allereerst zoeken naar andere werkzame oplossingen voor het zoute water. Daarbij vol inzetten op innovatie.

Actie
Verzamel toepassingen en standpunten over een langere periode om te zien wat beklijft.

Toelichting
Vanaf 2018 gaan alle EU-landen met dezelfde criteria werken voor de toelating van aangroeiwerende verven. Er blijft een onderscheid tussen beroeps- en pleziervaart en tussen zoet en zout water. Als gebruikelijk zet Nederland weer een kop op de Europese regelgeving en neemt ook de handhaving mee en maakt daarbij geen onderscheid tussen anti-fouling voor zoet en zout. Met de nadruk op vermindering van koper en biocides in de anti-fouling dreigen de zeilers op zout water het kind van de rekening te worden. Voor zoet water zijn de huidige verven gemiddeld genomen afdoende;  dit geldt absoluut niet voor het zoute milieu.

Het is verleidelijk voor zout exotische oplossingen voor te stellen (nano, stroom, siliconen, micro-structuren, epoxyverven etc.) maar loop in de regelgeving niet vooruit op de testperiode. Adviseer pas als de testperiodes goed uitpakken en de toepassing de hogedrukspuit aankan. Verzamel toepassingen en standpunten over een langere periode om te zien wat beklijft.

 

  • Toiletlozingen, dieselmotoren en oud polyester

Standpunten 

Een en ander gaat in hoge mate om bewustwording en toegang tot goede informatie. Dat geldt voor alle drie de onderwerpen. Bevorderd moet worden dat er in de studiedagen en workshops die De Toerzeilers organiseren met name aan de eerste twee aandacht wordt besteed.

Actie
Nagaan hoe effectief en efficiënt toiletlozingen kunnen worden tegengegaan 
Stimuleren dat dieselmotoren worden vervangen door elektrische voortstuwing of andere niet-milieubelastende vormen van voortstuwing (o.a. waterstof)
Afgedankte polyester jachten verwijderen op een milieutechnisch verantwoorde manier.

Toelichting
Na een verbod in 2009 komt de discussie over toiletlozingen in een stroomversnelling. Alle nieuwe en vele bestaande jachten zijn inmiddels voorzien van een vuilwatertank, maar de afzuiginstallaties in de havens worden sporadisch gebruikt. Intensieve voorlichting om dit te verbeteren is nodig. Wij zijn tegenstander van verzegeling, zoals die in de motie van de Tweede Kamer is opgenomen. Lozingsverbod moet alleen van toepassing zijn op de gesloten binnenwateren; op de grote wateren is er geen probleem. Als verzegeling/vergrendeling van afsluiters wordt doorgevoerd, moet dat pas effectief worden als er betaalbare en betrouwbare zuiveringsinstallaties voor aan boord beschikbaar zijn. Normen moeten duidelijk zijn. Binnenvaart en recreatievaart moeten gelijk worden behandeld.

Diesels zijn een vervuilende vorm van voortstuwing. De mogelijkheden voor niet-milieubelastende wijzen van voortstuwing moeten actief onder de aandacht worden gebracht. Niet alleen elektrisch of waterstof, maar ook hybride vormen als diesel/elektrisch verdienen de aandacht. Inmiddels zijn veel goede elektrische oplossingen beschikbaar, maar die zijn vaak toegespitst op sloepen en andere kleine vaartuigen. Om toepassing van milieuvriendelijke voortstuwing te bevorderen moet kennis worden gebundeld en moeten voorbeelden worden besproken voor nieuwe en met name bestaande jachten.

Afgedankte polyester jachten verwijderen is eigenlijk alleen een probleem vanwege de verwerking van polyester. Binnen Waterrecreatie Nederland neemt de HISWA het voortouw om dit onderwerp geregeld te krijgen. Wij zijn hierin geen partij, maar volgen dit proces met belangstelling.