Veiligheid Publicaties

Routekaart Veiligheidsbeleid


De vereniging gebruikt de Routekaart Veiligheidsbeleid, die beschrijft hoe de vereniging werkt aan het brede terrein van veiligheid: gedrag, uitrusting, organisatie, verantwoordelijkheid en maatschappij. 

 
LijstenVoorZeiljachten

 

 

 

 

Op deze pagina vind u de veiligheidslijst zoals die als advies gelden voor deelname aan tochten van de Toerzeilers en het zeilen in het algemeen. Deze lijst is uiteraard ook te vinden in het boordboek van de Toerzeilers.
De lijst is toegesplitst op de verschillende vaargebieden. Namelijk de binnenwateren (kleine meren en rivieren, plus de randmeren), ruim binnenwater (Marker- / IJsselmeer en Zeeuwse stromen), de (Noord)zee, het gebied binnen 1 dag varen vanaf de dichtsbijzijnde haven en ten slotte het gebied hierbuiten, 'de wereld'.