Bemanningsbank

Schipper zoekt bemanning


De bemanningsbank kent een aanbod van bemanning met uiteenlopende ervaringen, van beginnend bemanningslid tot schippers met oceaan-ervaring.

Je kunt van hun kennis op allerlei manieren gebruik maken. Je kunt contact zoeken met opstappers voor bijvoorbeeld:

  • als je bemanning op het eigen schip tekortkomt;
  • als je ervaring op ander water wilt opdoen of wilt overdragen;
  • als je de gezelligheid aan boord wilt laten toenemen;
  • voor het overzeilen van het eigen schip voor een Toerzeilers-evenement;
  • voor een aanbrengtocht naar een (ver) vertrektpunt voor de vakantie.

Het is erg belangrijk om voor aanvang van de tocht goede afspraken te maken met de opstapper(s). Achter de blauwe knoppen vind je nadere informatie hierover:

Afspraken schipper en opstapper >>

 

 

Afspraken formulier inzien >>

 

 

Afspraken formulier downloaden >>

 

 

Hoe kom je als schipper in contact met opstappers?

Er zijn twee manieren om in contact te komen met andere leden die graag willen opstappen:

  1. Je kun in je profiel in de ledenadminstratie aangeven dat in het algemeen interesse hebt opstappers aan boord te willen nemen.
  2. Voor een specifieke tocht stuur je alle geregistreerde opstappers in de ledenadministratie een uitnodiging via onderstaande email service.

Ja, ik wil (soms) opstappers aan boord!

Je kunt dit aangeven in jouw profiel pagina in de ledenadministratie. Dit doe je door in de ledenadministratie de volgende gegevens in de tab "overig" van je "gegevens" aan te passen:

menu balk gegevens overig

Je kunt daar, bij het onderdeel 'Bemanningsbank', opgeven dat je (soms) opstappers aan boord wil/kan nemen. Ook kun je hier aangeven wat je zeil ervaring en wat je vaargebied is.

Vergeet niet op knop Wijzigente drukken om de ingevulde gegevens op te slaan.

Een opstapper die een schipper  zoekt kan je nu via de leden en schepen lijst opzoeken via de door jou beschikbaar gestelde contactgegevens contact met je opnemen. (vergeet in de leden en schepen lijst niet jouw contact details open te stellen voor andere leden).
NB: Dit systeem werkt ook andersom en je kunt als schipper ook zelf opstappers zoeken die zich hebben opgegeven op te willen stappen als bemanninslid. 

Email service "schipper zoekt opstapper(s)"

Als lid van de Toerzeilers kunt je het online formulier invullen waarin je aangeeft voor welke tocht je opstappers zoekt en wat je wensen zijn wat betreft de vaardigheden van deze opstapper(s). Een uitnoding wordt per email verzonden naar alle leden, die ingeschreven staan als opstapper in de bemanningsbank en die voldoen aan de ingevulde criteria (nb: je kan meerdere kennis/ervaringsniveau's selecteren). Geïnterresseerde opstappers nemen vervolgens direct contact met je op. De kennismaking met en de selectie van de potentiële opstappers neem je als schipper zelf voor je rekening via mail of telefoon. De bemanningsbank commissie speelt hier verder geen rol in, maar hoort graag de ervaringen. 

Oproep plaatsen voor opstappers >>

 

 


Disclaimer

De bemanningsbank bemiddelt slechts tussen de vraag en aanbod en heeft geen invloed op de selectie. Wij adviseren om goede afspraken te maken tussen schipper en opstappers over de invulling van wederzijdse verwachtingen.

De Bemanningsbank en de Toerzeilers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de bemiddeling zou kunnen ontstaan. De bemiddelde leden doen dat geheel voor hun eigen rekening en risico. De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie is en voldoet voor het vaarwater waarop gevaren wordt, voldoende verzekerd is en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.