Uiterton Zeezeilen

Lowestoft


 

Pinksterrally Lowestoft (16 mei t/m 20 mei 2024)

De commissie Uiterton van de Toerzeilers organiseert al meer dan vier decennia lang de rally naar Lowestoft aan de Oost-Engelse kust. Het is een tocht voor de beginnende oversteker. We hebben vijf dagen gepland, zodat er aan de overkant voldoende tijd overblijft om rond te kijken.

Met Pinksteren staat natuurlijk de Rally naar Lowestoft weer op het programma. Vertrek donderdag voor Pinksteren Vanuit IJmuiden ligt het pal west op zo’n 100 mijl. Vanuit Stellendam ligt het ongeveer 10 mijl dichterbij. Voor mensen die voor het eerst de Noordzee over willen steken is deze tocht echt een aanrader.

Je ontmoet meerdere schippers die de tocht voor het eerst maken, maar ook is er altijd een groep zeilers die vaker overgestoken is en die je kunnen ondersteunen met hun ervaring. De ontvangst in Lowestoft door de Commodore blijft een hoogtepunt. Het traditionele diner zal, in officiële kleding (jasje en dasje/jurkje) in het clubhuis van de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club kunnen worden genoten. Dat moet je als Engeland-zeiler tenminste éénmaal in je leven meegemaakt hebben. Ongeveer twee weken voor vertrek krijg je een uitnodiging voor de vertrekkersavond voor de deelnemers van de Lowestoftrally. Schrijf je op tijd in. Ben je nog geen lid van de Toerzeilers en wil je deelnemen aan deze tocht, schrijf je dan in als nieuw lid!

Algemeen

De organisatie omvat de volgende onderdelen:

• Lange-termijnvoorbereiding in maart
• Vertrekkersavond ca. twee weken voor vertrek
• Palaver in haven van vertrek
• Marifooncontact onderweg
• Tochttelefoon
• Activiteiten ter plaatse
• Terugtocht (los of met de organisatie)
• Nabesprekingsbijeenkomst

Voorbereidingsmiddag

Op een  zondagmiddag in maart is er centraal in Nederland een algemene voorbereidingsmiddag. Zie voor locatie, datum en tijdstip de evenementenkalender.

Op die middag krijg je informatie over het aanbod van zeezeiltochten van Uiterton, worden de bestemmingen, waaronder Lowestoft, toegelicht, en wordt de lange-termijnvoorbereiding van schip en schipper voor een overtocht doorgesproken. Een gastspreker over een actueel nautisch onderwerp vult het verdere programma aan.

Vertrekkersavond

Voor diegenen die zich voor de tocht hebben ingeschreven is er een vertrekkersavond, ongeveer twee weken voor het vertrek. Meestal op een doordeweekse avond, zie de evenementenkalender. Hier zal de laatste informatie omtrent de groepsindeling, specifieke informatie over de organisatie, de groepsleiders en de tochttelefoon, alsmede de oversteek en aanloophaven worden besproken. Daarnaast wordt er nog kort ingegaan op de tochttelefoon in z’n algemeen. Uiteraard zal er in de pauze en na de vaste onderdelen voldoende tijd zijn voor onderlinge kennismaking en het maken van afspraken (waar en wanneer ontmoeten we elkaar). Ook kunnen schippers en opstappers elkaar (weer) ontmoeten.

Karakter van de tocht

Het stadje Lowestoft ligt recht tegenover de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden en op vrijwel gelijke afstand van elke Nederlandse kustplaats tussen Den Helder en Stellendam. Dat maakt het geschikt voor een rally. De tocht is echter geen wedstrijd, maar een prestatietocht. De afstanden en koersen zijn ongeveer:

Stellendam - 95 Nmijl, gem. koers 295º
IJmuiden - 100 Nmijl, gem. koers 270º
Den Helder - 120 Nmijl, gem. koers 255º

De afstanden vanuit Vlissingen of de Roompot zijn niet veel groter.
De gegeven afstanden gaan uit van de meest directe routes, opkruisen kan de tocht aanmerkelijk langer maken. De groepsstarts voor de oversteek zijn op donderdagochtend, maar individueel kan ook eerder of later worden gestart.

Prestatietocht

Het prestatiekarakter van de rally zit in de oversteek van ongeveer 100 mijl over zee. Het is een tocht waarbij uit het zicht van de kust en ’s nachts moet worden gevaren. Onder normale omstandigheden duurt de rechtstreekse oversteek voor een toerjacht ongeveer een etmaal, maar met lichte wind en/of tegenwind kan dit gemakkelijk oplopen. Het gebruik van de motor is overigens toegestaan. Reken op anderhalve dag op zee, want er bestaat altijd een kans op een niet-bezeilde koers. Met Pinksteren kan het nog behoorlijk koud zijn op zee.

Verder is 'ingeslingerd' zijn van belang. Probeer zo mogelijk één of meer weekeinden vooraf op zee te varen. Met nieuwe bemanning of met opstappers is een proefweekend aan te raden. Een goede mogelijkheid hiervoor vindt u in het evenementenbulletin van onze vereniging.

Doelgroep

Deze tocht is geschikt voor de 'beginnende' zeezeilers; ervaring met kusttochten is echter onontbeerlijk. Leden met wat meer zeezeilervaring en recidivisten zijn ieder jaar natuurlijk ook van harte welkom.

Eigen verantwoordelijkheid

De beslissing om al dan niet uit te varen, of nog enkele uren of een dag te wachten, uit te wijken naar een vluchthaven of om terug te gaan ligt bij elke deelnemer persoonlijk. Eenieder vaart geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. U bent schipper op uw eigen schip! Hulp bieden op zee aan andere deelnemers is immers vaak moeilijk tot onmogelijk. Ook bij een groepsstart is er geen sprake van een 'begeleide' tocht, al is zeker op de eerste helft onderling marifooncontact mogelijk. Dat kan een morele steun betekenen bij vermoeidheid en/of zeeziekte, maar kan ook omgekeerd werken als anderen melden af te haken.

Informatie en contact

De eerste contactpersoon tijdens de voorbereiding van deze tocht is het lid van Uiterton dat de tochtorganisatie op zich genomen heeft. Dit is uw aanspreekpunt tijdens de voorbereidingen in Nederland en gedurende de activiteiten ter plaatse.

Tochttelefoon

Vanaf twee dagen voor vertrek wordt de tochtorganisatie ondersteund door de tochttelefoon in Nederland.
Indien noodzakelijk kunt u (of uw thuisfront) via dit telefoonnummer iemand van Uiterton bereiken, om te overleggen of berichten door te (laten) geven aan de tochtorganisatie.

Informatiemateriaal

Op de vertrekkersavond wordt uitgebreid informatiemateriaal gepresenteerd: benodigde kaarten en boekwerken, een presentatie over landkenmerken, de aanloop en de havensituatie ter plekke, voor zowel de haven van bestemming als de meest voor de hand liggende vluchthavens. Verder wordt er ingegaan op de uitrusting en tochtplanning, wachtschema's, nachtzeilen, landverkenning, voeding en de grootste bedreiging op elke zeetocht: zeeziekte. Voor uigebreide informatie verwijzen wij u verder naar de voorbereidingsmiddag in maart. Veel informatie wordt ook via de website beschikbaar gesteld.

In Lowestoft

Eenmaal in Lowestoft aangekomen bent u van harte welkom in de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club, (één van de meest karakteristieke 'Edwardian' clubhuizen van Engeland). De club is in het weekeinde vroeg open en laat dicht. Vergeet niet het gastenboek in de hal te tekenen. Van de twee bars in het clubhuis is de kleine toegankelijk in 'zeilkleding', maar niet in oliegoed (kapstokken in de hal). In de grote bar is een das en blazer (voor dames tenue de ville) gebruikelijk, evenals in de eetzaal. Webcam

Programma

Woensdag

 

verzamelen in vertrekhaven

Donderdag

 

vertrek naar Lowestoft

Vrijdag

  aankomst Lowestoft

Zaterdag

  vrij te besteden

Zondag

 

vertrek naar Nederland of begin vakantie

Maandag    aankomst Nederland

 

Activiteiten

U kunt vrijdag op eigen gelegenheid Lowestoft in, wat winkelen of over de boulevard wandelen. Zaterdag is er mogelijkheid om bijv. met de trein naar het mooie en historische Norwich te gaan. 

Diner

Op vrijdagavond zal het traditionele rally diner/ buffet in het clubhuis plaatsvinden.

Nette kleding (blazer/colbert, club das en voor de dames een jurk) wordt door onze gastheren (en dus door ons) zeer op prijs gesteld. Het clubhuis en de keuken heeft een beperkt aantal plaatsen; intekening gaat in volgorde van betaling. Mogelijk komen er in Lowestoft nog plaatsen voor het diner vrij als niet iedereen aangekomen is, overleg eventueel met de organisatie.

Terugtocht

Er wordt in groepsverband teruggevaren, maar op eigen initiatief individueel of met anderen verder langs de Engelse oostkust varen behoort ook tot de mogelijkheden. Voor de schepen die in verenigingsverband terugvaren wordt er een gezamenlijk ochtendpalaver gehouden. De groepen zullen, net zoals op de heenreis, ook op de terugtocht contact met elkaar houden en vertrekken meestal op zondagochtend.

Opstappers

Voor hen die er nog niet aan toe zijn, of niet in staat zijn om op eigen kiel te gaan, bestaat er een beperkte mogelijkheid om als opstapper deel te nemen aan de tocht.

Zie de afzonderlijke informatie: Opstappen en Opstappers. Er is vaak meer vraag naar, dan aanbod van meezeilplekjes, daarom vragen wij schippers te overwegen of er niet een kooi beschikbaar is voor een medezeiler. Het biedt de mogelijkheid om uw eigen bemanning uit te breiden met een paar handen en ogen, met meer mogelijkheden tot wachtlopen en nachtrust. En mogelijk een ervaren opstapper wanneer u dit extra steuntje nodig heeft (let op: u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk als schipper/ eigenaar).

Inschrijfformulier

Inschrijving is alleen mogelijk via de website. Mededelingen en deelnemerslijsten zullen daar ook kunnen worden opgevraagd door de deelnemers. De gegevens worden overgenomen op de deelnemerslijsten en worden toegezonden aan de reddingsinstanties en de kustwacht, zowel in Nederland als in Engeland.

Wanneer u geen mogelijkheid heeft digitaal in te schrijven, kunt u telefonisch contact opnemen met Uiterton.

De documenten worden u dan per post toegezonden.

Kosten inschrijving

Kosten van de voorbereiding en activiteiten ter plaatse woeden na het evenement in reking gebracht. Zie hiertoe het inschrijfformulier. Er worden voor het diner en de jachthaven van deze rally diverse reserveringen gemaakt. Het aantal deelnemers dat de overkant werkelijk bereikt is o.a. afhankelijk van het weer. Waar mogelijk worden de afspraken met de lokale organisatie zodanig gemaakt, dat afmelding nog op een laat tijdstip mogelijk is. Bij niet tijdig aankomen maar wel tijdig afmelden, kunnen bepaalde kosten, onder aftrek van administratiekosten, worden terugbetaald.

Havengeld

Het havengeld dient ter plaatse per schip te worden voldaan.

De inschrijving sluit ca 1 maand voor de vertrekdatum.

Ben je nog geen lid van de Toerzeilers en wil je deelnemen aan deze tocht? Schrijf je dan in als nieuw lid.

.
De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving voor het diner . Dit is van belang omdat de capaciteit van het clubhuis het maximaal aantal deelnemers beperkt. Het advies is om zo spoedig mogelijk in te schrijven en de deelnamekosten over te maken.

Behouden vaart namens Uiterton!

TZ Vlag klein