Doorvaart Windparken Noordzee
niet per 1 april a.s.

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de benodigde infrastructuur niet tijdig gereed is.

De datum van de officiële openstelling zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd, tot dat moment is doorvaart verboden (en strafbaar). De Maritieme Politie waarschuwt via social media voor hoge boetes. 
Welkom bij de Toerzeilers.
Dit is dé landelijke vereniging voor heel veel verschillende toerzeilers: op de plassen, met een open boot, met een kajuitboot op de Nederlandse wateren – of juist veel verder weg en trailer sailing. Ook heeft de vereniging aparte activiteiten voor doelgroepen als jongeren en vrouwen die zelfstandig willen zeilen.


Pijlers van de vereniging zijn de evenementen, belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

Die evenementen kennen een grote variatie: samen zeilen of van elkaar leren door lezingen, excursies en oefenen in de praktijk.

Een heel belangrijk onderdeel is de belangenbehartiging voor toerzeilers in allerlei overlegorganen. Nederland is een drukbevolkt land en dat betekent dat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn die een aanslag betekenen op ons vaarwater, het uitzicht of de mogelijkheden om van het zeilen te genieten.

Vrijwel al deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die hun passie voor zeilen graag delen met anderen.

De vereniging telt meer dan 3000 leden, verspreid over heel Nederland.  Meer informatie?

 

 

 
 • jaarmarkt
  Tijdens de jaarmarkt van de toerzeilers:
   
   


  zondagmiddag 28 januari 2018 in het Postillion Hotel te Putten
   
   
   
  Bijeenkomst voor nieuwe en huidige leden

   en presentatie van onze vakantietochten

   

  Liefst 30 stands staan voor u klaar: 19 uit onze vereniging en 11 van onze partners. Over alle evenementen uit de jaarkalender is uitleg beschikbaar, maar ook over vaargebieden, lobby voor het zeilen, technische onderwerpen, navigatie, hbo, meteo, een boekenkraam, enzovoorts.  Gratis toegankelijk voor alle leden.  Aanmelden kan via de evenemendenpagina.

   

 • KNRM

   

  De Toerzeilers en de KRNM werken samen aan de veiligheid op het water!

  Kijk voor meer informatie op de website van de KNRM

 • Reactie op de eerste poll.
  Kortgeleden zijn wij met een eerste poll gestart. Wij willen het draagvlak voor de stand­pun­ten van de commissie Vaarbelangen goed onderbouwen met uw mening. De eerste poll ging over de Markerwaarden, eilanden die noordoostelijk in het Markerweer aange­legd zijn. Dat zijn er nu drie en het ziet er naar uit dat het daar bij blijft. Het aantal stem­mers met 159 is nog niet representatief bij 3.200 leden, maar ruim voldoende om een trend te herkennen. Er blijkt toch een duidelijke meerderheid te zijn voor het be­zoe­ken van het hoofdeiland. Het is een nieuw zeildoel en beantwoordt aan de wens van ve­len de natuur meer te bele­ven. In onze nieuwe standpuntennotitie nemen wij deze con­clusie over.

  Wij zijn de stemmers erkentelijk.Een nieuwe stelling is geplaatst over de staande mast route. Nog niet actueel, maar dat kan zo maar ineens aan de orde komen. Dus we zijn graag voorbereid op basis van uw mening.

  (Klik hier voor de nieuwe stelling !alleen voor leden!)
 • Brouwerseiland (Grevelingen)

  De Toerzeilers handhaven hun bezwaren tegen het plan Brouwerseiland (Grevelingen).
  Op 1 maart 2016 zonden De Toerzeilers een inspraakreactie, die zich naast stedebouwkundige opmerkingen m.n. richtte op het vervallen van de vrije ligplaatsen in en nabij de haven Middelplaat als daar het plan Brouwerseiland zou worden gerealiseerd. In de reactie van de gemeente werd hierop m.n. verwezen naar de taak van het Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.


  Read more...
 • Windmolenpark Fryslan
  De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

  Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.

  Read more...