Doorvaart Windparken Noordzee
niet per 1 april a.s.

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de benodigde infrastructuur niet tijdig gereed is.

De datum van de officiële openstelling zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd, tot dat moment is doorvaart verboden (en strafbaar). De Maritieme Politie waarschuwt via social media voor hoge boetes. 
Welkom bij de Toerzeilers.
Dit is dé landelijke vereniging voor heel veel verschillende toerzeilers: op de plassen, met een open boot, met een kajuitboot op de Nederlandse wateren – of juist veel verder weg en trailer sailing. Ook heeft de vereniging aparte activiteiten voor doelgroepen als jongeren en vrouwen die zelfstandig willen zeilen.


Pijlers van de vereniging zijn de evenementen, belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

Die evenementen kennen een grote variatie: samen zeilen of van elkaar leren door lezingen, excursies en oefenen in de praktijk.

Een heel belangrijk onderdeel is de belangenbehartiging voor toerzeilers in allerlei overlegorganen. Nederland is een drukbevolkt land en dat betekent dat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn die een aanslag betekenen op ons vaarwater, het uitzicht of de mogelijkheden om van het zeilen te genieten.

Vrijwel al deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die hun passie voor zeilen graag delen met anderen.

De vereniging telt meer dan 3000 leden, verspreid over heel Nederland.  Meer informatie?

 

 

 
single image
 • Wijziging scheepvaartroutes tussen Walcheren en Zeebrugge per 1 juni 2017.
  De nieuwe routes zijn een aanvulling op de bestaande en helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes. Klik voor meer informatie op de volgende link. Zoek de verschillen.  Voor zeilers is van belang dat doorvaart van pleziervaart door windparken in België niet is toegestaan.
 • Lustrum 2017

   

  Lustrum logo

   

   

   Lustrumfeest 20 mei 2017, in de haven-metropool van Nederland

   

  Laatste Nieuws: Wethouder Visser heeft de vlooschouw af genomen aan boord van de Seafox. Een bijzondere gelegenheid voor alle deelnemers die uit  zo'n 70 zeilboten (plus een motorboot) van allerlei plumage bestond.  Film en foto's zijn binnenkort op de facebookpagina van de Nederlandse vereniging van toerzeilers te zien.

   

   

   

   

  Lees meer..
 • Brouwerseiland (Grevelingen)

  De Toerzeilers handhaven hun bezwaren tegen het plan Brouwerseiland (Grevelingen).
  Op 1 maart 2016 zonden De Toerzeilers een inspraakreactie, die zich naast stedebouwkundige opmerkingen m.n. richtte op het vervallen van de vrije ligplaatsen in en nabij de haven Middelplaat als daar het plan Brouwerseiland zou worden gerealiseerd. In de reactie van de gemeente werd hierop m.n. verwezen naar de taak van het Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.


  Lees meer..
 • Windmolenpark Fryslan
  De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

  Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.

  Lees meer..
 • Sinds een paar weken is het Gemini windpark zo’n 30 NM ten noorden van Schiermonnikoog en tegen de Duitse grens aan in productie gegaan.  

  Het ligt boven de scheepvaartroutes naar de Duitse Bocht. Er is twee jaren aan het park gebouwd en het staat al ingetekend op recente zeekaarten.

  Belangrijk voor pleziervaart is dat je niet door het park mag varen. De reden hiervoor is dat er geen VHF bereik is (vanaf de wal).

  Wie meer wil weten kan de brochure lezen:

   http://geminiwindpark.nl/hwh.html 

Toerzeilen digitaal