Informatie over deelname aan een Vakantietocht

HomeZeilen voor ..VakantiezeilersInformatie over deelname aan een Vakantietocht
HomeZeilen voor ..VakantiezeilersInformatie over deelname aan een Vakantietocht

De commissie Vakantietochten wordt gevormd door een aantal Toer Tocht Coordinatoren verder te noemen TTC's. Een TTC neemt tijdens de eigen vakantie een aantal schepen mee om de deelnemers de kans te bieden grenzen te verleggen en/of nieuwe vaargebieden te ontdekken. Let wel we zijn geen reisbureau, er wordt van de deelnemers verwacht dat ze aan de gestelde eisen voldoen. Als er gesproken wordt over twee dagen doorvaren dan worden daar eisen aan gesteld, hebt u nooit eerder zo lang achter elkaar gevaren dan kunt u beter niet voor een dergelijke tocht kiezen. Er zijn ook tochten die al kusthoppend de 'overkant' bereiken. Hebt u nog nooit op zee gevaren dan zijn er verschillende mogelijkheden om daar ervaring mee op te doen, bijvoorbeeld rondje Afsluitdijk, Rondje Noord Holland.

 


De TTC heeft de tocht zorgvuldig voorbereid en is ook degene die bepaalt of er al dan niet wordt uitgevaren één en ander hangt nauw samen met de samenstelling van de groep en het weer. Meevaren betekent niet dat er van de deelnemers niets wordt verwacht, zo wordt de Boot van de Dag principe gehanteerd. De Boot van de Dag bereid een bepaalde route voor met betrekking tot stroming, getijden, weersveoorspelling, vluchthavens en bestemmingshaven. Dit wordt besproken met de TC en vervolgens in het palaver.


Voordat de tocht begint heeft de TC contact gehad met de geinteresseerden er wordt gevraagd naar ervaringen, boot en bootuitrusting en veiligheid. Daarna volgt een droog palaver vaak nog gevolgd door een nat palaver in een afgesproken haven. Deze palavers zijn bedoelt om elkaar beter te leren kennen en om de tocht door te spreken. Niet iedere tocht bereikt het einddoel dat heeft mede te maken met de weersomstandigheden, samen wordt dan gezocht naar alternatieven. Deelnemen aan een tocht betekent samen vakantie vieren maar ook zeker tijd voor u zelf.


Aansluitend op het Winterweekend worden op zondagmiddag eind januari alle tochten door de TTC's gepresenteerd en is er gelegenheid om de TTC en andere mogelijke deelnemers te ontmoeten. Dit is het moment om te beslissen wat u gaat doen! Het enthousiasme om deel te nemen is groot en de meeste tochten zijn al binnen enkele weken zijn volgeboekt. Inschrijven is mogelijk vanaf de dag na de presentatie van de vakantietochten via de website.