Introductie en Spelregels Vakantietochten 2018

HomeZeilen voor ..VakantiezeilersIntroductie en Spelregels Vakantietochten 2018
HomeZeilen voor ..VakantiezeilersIntroductie en Spelregels Vakantietochten 2018
De Vakantietochten (VKT) zijn sinds 2005 een vaste activiteit van de Toerzeilers met 70-90 deelnemende schepen en ruim 200 bemanningsleden jaarlijks!
Tenzij anders vermeld zijn de vakantietochten vooral vaartochten met andere gezinnen. Kinderen ervaren dit soort vakantietochten als geweldig, vooral dankzij het optrekken met leeftijdgenoten. Ook ouders/schippers krijgen dankzij de kinderen, het uitwisselen van ervaringen en het bereiken van telkens nieuwe bestemmingen een toenemende band welke ook na de vakantietocht geregeld blijft bestaan. In toenemende mate zijn er ook tochten niet specifiek voor gezinnen, veelal zijn de kinderen uit huis en gaan niet of beperkt mee. Let u dus op bij aanmelding of het een VKT met of zonder kinderen betreft.
Aanbod en bestemmingen variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van de enthousiaste inbreng van tochtcoördinatoren (TC).

Algemeen

 • • "Vrijheid Blijheid” is niet geheel vrijblijvend bij een VKT. De insteek is dat gezinsbemanningen van een flottielje gedurende de geplande vakantieweken gezamenlijk opvaren. Kinderen willen ook graag bij elkaar blijven wanneer dit eenmaal is afgesproken.
 • Elke gezinstocht heeft een vertrek en eindpunt. Gebleken is dat een gezamenlijk vertrek de groepsvorming zeer ten goede komt.
 • Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst (eind januari) van de VKT kan men kennismaken met mogelijke medezeilers en krijgt men alle tochtinformatie. Tijdens de gezamenlijke voorbereidingsbijeenkomst leert men elkaar beter kennen en worden de details besproken
 • Het is fijn om de eindbestemming te bereiken, maar dit is geen doel op zich: immers de vakantietocht is het doel! Een goede regel is om binnen 1/3 van de tochtduur de eindbestemming bereikt te hebben en anders hiervan af te zien.
 • Elke deelnemende (co-)schipper heeft kennis en ervaring in de vaktechnische -, nautische -en navigatie aspecten van het zeilen.
 • Afhankelijk van eigen ervaring en vaardigheden maakt men een keuze aan welke VKT men deelneemt. Zo kiest men zonder zee-ervaring niet voor een tocht naar de Kanaaleilanden, maar voor bijvoorbeeld een tocht langs de Nederlandse of Belgische kust.
 • Jachten die deelnemen aan dit Toerzeilers evenement worden door de Toerzeilers niet op hun uitrusting, staat van onderhoud, e.d. gecontroleerd. Schipper en co-schipper zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor schip en opvarenden.
 • De veiligheidsuitrusting van zeiljachten bestaan uit vijf lijsten en staan vermeld in het jaar-boordboek. Overleg zo nodig met de TC indien u twijfelt over welke lijst u moet raadplegen.

Afspraken

In het voorseizoen zullen de inschrijvers aan de verschillende tochten worden uitgenodigd voor voorbereidingsbijeenkomst, dit is een “must”. Tijdens deze voorbereiding(s) avond(en) worden verder nadere afspraken gemaakt door de TTC samen met de deelnemers. Zoals betreffende het aanbrengen van de schepen. Een haven is vertrek en aankomstpunt van elke VKT. Bij vertrek uit bijv. Lauwersoog zullen schepen in de dagen / of weekenden tevoren dit vertrekpunt moeten bereiken. Veelal kan in groepjes daar naar toe worden gevaren.

 • Het routeschema van de VKT. De te varen trajecten worden zodanig vastgesteld dat het in principe dagdeelroutes zijn. Daardoor is er voldoende tijd is om ook “aan de wal” activiteiten te ondernemen. Bij tochten met verdere bestemming is bij gunstige wind een nacht door zeilen soms wel wenselijk; deze mogelijkheid wordt vooraf duidelijk met elkaar besproken.
 • “Boot van de dag” . Beurtelings wordt een etappe (aan de hand van het routeschema) voorbereid en besproken in het komende palaver. Hierbij wordt weer, getij, route, bestemming met plan A en B en vertrek en aankomst tijden voorbereid. Zo blijft iedereen betrillen en wordt de ervaring uitgebreid.
 • Palavers. Tijdens de tocht zijn palavers een belangrijk moment om beslissingen voor de volgende dag te nemen. Afhankelijk van windverwachting, scheepslengte, ervaring bemanning, windrichting, hoger of juist lager wal wordt in het gezamenlijke palaver (tenminste met schippers) voor vertrek besloten of men vertrekt en naar welke tussenbestemming. Naast weersverwachting komt getij en nautische info over de route en aanloop van de volgende bestemming aan de orde. Wie welke taken krijgt of graag wil doen kan van te voren worden afgesproken. Hierbij behoren ook afspraken over het onderhouden van marifooncontact (zie ook communicatie)
 • Windkracht. Afhankelijk van de actuele wind, de 24-uurs windverwachting, vaarrichting, vaarafstand, ervaring in de groep en scheepsgrootte valt het besluit om wel of niet uit te varen. Uitgangspunt is dat bij Bft. 6 niet wordt uitgevaren. Immers het is wel een gezinsvakantietocht en een voorspelling Bft 6 kan ook Bft 7 worden.
 • Uitrusting schip - Schepen die buitengaats gaan dienen voor de vaargebieden te zijn toegerust, verwacht wordt dat ook de bemanning enige ervaring heeft met zeiltrajecten op ruim water en daarvoor zijn uitgerust! Iedere schipper moet in staat zijn om zelfstandig de tocht te varen of vanuit elke haven zelfstandig terug te keren. Dit betekent deelname alleen met een zeewaardig schip met betrouwbare onderhouden motor.
 • De zeewaardigheid is afhankelijk van bemanning, schip en uitrusting en afspraken aanboord. EHBO-doos, brandblusmiddelen, vuurpijlen, veiligheidsbanden, life-lines, zwemvesten, Joon, Marifoon met DSC, reddingsvlot, reserve marifoon / GPS behoren hier toe en dienen bij varen buitengaats aanwezig te zijn. Zeer informatief is het boekje “Red jezelf Veilig zeilen op groot water”.
 • De “Veiligheidsuitrusting Zeiljachten” van de Toerzeilers bestaan uit vijf lijsten en staan vermeld in het jaar-boordboek. Overleg zo nodig met de TC indien u twijfelt over welke lijst u moet raadplegen.
 • T.b.v. de zichtbaarheid van de jachten is een radarreflector verplicht voor o.a. het Noordzeekanaal en voor alle overige vaargebieden zeer gewenst. Over de zichtbaarheid van passieve en actieve radarreflectoren is de afgelopen 2 jaar veel informatie gekomen. Behoudens de grote Trilens zijn de passieve radarreflectoren onvoldoende werkzaam gebleken.
 • Verder is een correct werkende marifoon en marifooncertificaat voor het betreffende vaargebied noodzaak. Zo is op zee een zeemarifoon met Maricom-B certificaat verplicht.
 • Aanvullende afspraken ten aanzien van de scheepsuitrusting zijn mede afhankelijk van het type tocht. Bij bestemming Engelse Oostkust en Kanaaleilanden is een bijboot en sterk ankergerei noodzakelijk. Bij nachttochten is veiligheid aan boord extra belangrijk (licht op Joon, licht op zwemvest, veiligheidsbanden, etc.). Denk ook extra lange langvasten bij grote tijverschillen.
 • Reservemateriaal minimaal aanwezig: alle motorfilters, impellor, passende nieuwe V-snaar, motorolie, extra boordlichtlampjes en zekeringen. Verder heeft u tenminste gereedschap en materiaal om eenvoudige reparaties zelf te kunnen uitvoeren.
 • Voor het verkrijgen van juiste weersinformatie via radio, Navtex, internet, marifoon is ieder verantwoordelijk. Het benoemen van een “ weerdeskundige” in de groep is extra handig.
 • Communicatie en vlagvoering - Elke deelnemer voert in ieder geval de verenigingswimpel ter herkenning in top dan wel in het bakboordwant. De Toerzeilers wimpel heeft voorrang boven elke andere wimpel van welke organisatie dan ook.
 • Denk aan aanschaf van gastlandvlaggen (aan SB-want!)
 • Uitgeluisterd en opgeroepen wordt op kanaal 16 waarna direct wordt overgaan naar een “sociaal kanaal” (veelal kanaal 77). Hierbij gaat de voorkeur sterk uit naar een groeps-call, zodat iedereen tegelijk bereikt wordt. Dit is alleen mogelijk met de marifoons met DSC-functie. Afspraken om de hoeveel uur en wie het voortouw neemt worden met elkaar gemaakt.
 • De TC kan, voor betere herkenning, een grote Toerzeilers vlag voeren.

Aanmelding en Inschrijving

 • Belangstellenden kunnen zich alleen aanmelden (hoewel op de website inschrijven staat) via de website van de Toerzeilers vanaf de dag na de introductie-vakantietochten-middag; uitgezonderd speciale tochten (bijvoorbeeld VKT Middellandse Zee met huurschepen) kennen soms een eerdere inschrijving, het geen altijd op de evenementenlijst is terug te vinden. Na aanmelding ontvangt de TC een mail en neemt contact met u op, u mag zelf ook contact op nemen. Dit is wel verstandig, want u mag zich maar voor 1 tocht tegelijk inschrijven
 • Onderdeel van de aanmeldprocedure zijn verschillende wegingsfactoren, zoals samenstelling van de groep, ervaringsprofiel, scheepslengte, enz. Gesprekken met de TC zijn een essentieel onderdeel hiervan. U bent dus pas ingeschreven na het fiat van uw TC!
 • De kosten voor deelname aan de VKT zijn €25 €50,€75 voor resp.1,2 en 3 weken of meer.
 • Indien nadere informatie gewenst is kan de commissie VKT bereikt worden via het contact formulier onder “ Vakantiezeilers” op de website

Papierwerk en douane

 • ICC (International Certificate of Competence) en ICP (Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen). Samengevat : het ICC is het internationaal vaarbewijs en heeft betrekking op de schipper. Het ICP heeft betrekking op het schip. Zie evt. ook www.anwb.nl.
 • BTW-verklaring van de aankoop van uw schip dient aan boord te zijn.
 • Paspoort en of een ander identiteitsbewijs.
 • Verzekeringsbewijzen. Controleer of het jacht voor een wat verder vaargebied verzekerd is.
 • Laat in ieder geval softdrugs thuis en betaal bekeuringen voor u vertrekt. Douane en / of de Marechaussee kunnen daarop controleren!
 • Voor het aan boord hebben van huisdieren gelden Europese regels met hondenpaspoort en juiste inentingen.
 • Bemanningslijst is verplicht aan boord. Deze is te downloaden via de website
 • Nieuwe of gecorrigeerde papieren kaarten van uw vaargebied (incl. uitwijkgebieden) dienen aan boord te zijn. Immers deze zijn boordnet onafhankelijk i.t.t. een GPSplotter/PC.
 • Het bijhouden van een logboek behoort tot goed zeemanschap en is ook van juridische waarde. Op een bijgehouden logboek kan door de autoriteiten, zeker bij calamiteiten of ongelukken, worden gecontroleerd.
 • Kaarten, Almanakken en Pilots en parate boordgegevens - Recente kaarten (zie ook hier boven) zijn ook noodzakelijk om uw tocht thuis voor te bereiden. Dit geldt ook voor Pilots en Almanakken. Specifieke informatie komt tijdens de voorbesprekingen ruim aan de orde.
 • Stroomatlassen en getijden. Voor onze kustwateren is dit de HP33. Het boordboek van de Toerzeilers geeft getijden voor Dover en afgeleide havens. In Almanakken als de Reeds en Cruising Almanac vindt u natuurlijk ook alle informatie.
 • Kunt u gemakkelijk scheeps- en betonningslichten, dagtekens en mistseinen herkennen en weet u waar dit snel op te zoeken?
 • Heeft uw de noodprocedure DSC/marifooncontact bij de hand en weet u de marifoon dan te bedienen? Wat is uw marifoonroepnaam en kunt u uw scheepsnaam nautisch spellen?


Tenslotte, laat u zich door het bovenstaande niet afschrikken, maar bereidt u voor! Wij wensen u en uw bemanning een geweldige vakantietocht toe!

Commissie Vakantietochten 2018