Regio Oost

De Regio Oost bestrijkt het gebied ten oosten van Apeldoorn en Zwolle tot de Duitse grens en vanaf de grote rivieren tot de lijn Meppel Coevorden. De regiocommissie heeft zich voornamelijk toegespitst op evenementen die buiten het vaarseizoen worden aangeboden. Uitgangspunt voor het vormgeven van de evenementen is veelal informatie op nautisch – en technisch gebied waarbij het aspect veiligheid een belangrijke rol speelt en reisverslagen over zeiltochten in verschillende gebieden binnen Europa. De commissie heeft momenteel zeven leden. Er wordt naar behoefte vergaderd en wel zo'n drie tot zes keer per jaar.

 

Onderwerpen die bij Evenementen van Regio Oost aan de orde komen zijn o.a. 

 • Techniek, onderhoud van motoren, elektriciteit aan boord

 • Zeemanschap en navigatie; o.a. Tochtvoorbereiding

 • Vaaropleidingen, zoals vaarbewijs en TKN

 • Navigatie apparatuur; o.a. RADAR

 • Lezingen over vaargebieden England, Schotland, Ierland, Denemarken en de Middellandse zee

 • Praktijkcursus DSC/Marifonie

 

Programma voor 2018.

 

De evenementen die nog in 2018 worden georganiseerd staan hieronder vermeld.    

Let op wijziging: De evenementen worden vanaf heden georganiseerd bij het " Grand Cafe de Biester" Stationsstraat 10, 7451 BH Holten (tegenover het ns station). 

 

 • Wintercursus Theoretische Kust Navigatie start op 1 november 2018 in Enschede, informatie bij Renko Siemons 053-4315162
Het certificaat theoretische kustnavigatie is een Nederlands getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op de Europese kustwateren. Het certificaat is een verplicht onderdeel van de CWO diploma’s Zeezeilen en heeft een officiële status.
Met het certificaat TKN kunt u een ICC (International Certificate of Competence) voor coastal waters aanvragen en dit wordt in het buitenland erkend als bewijs van vaarbekwaamheid. Houders van het TKN certificaat dat is behaald na 1 april 2004 krijgen vrijstelling voor het afleggen van het examen Klein Vaarbewijs aanvullend. Na het behalen van Klein Vaarbewijs I kunnen zij het Klein Vaarbewijs II aanvragen.

Let op: Op de web-site van de Toerzeilers staat dat de inschrijving is gesloten. Dat is onjuist. U kunt zich nog opgeven. Neem contact op met Renko Siemons 053-4315162.

Programma voor 2019

De volgende evenementen worden door de regio oost in 2019 georganiseerd: 

 

 • "Stabiliteit van jachten en Stormtechnieken " op zaterdag 12 januari 2019  bij " Grand Cafe de Biester" Stationsstraat 10, 7451 BH Holten (tegenover het ns station), zaal open 10.00 uur, aanvang lezing 10.30 uur, einde rond 15.00 uur. Informatie bij Renko Siemons 053-4315162. 
Op moment dat je de haven verlaat zijn de weersomstandigheden bekend en je hebt de keuze gemaakt om uit te varen. Bemanning en schip kunnen die omstandigheden goed aan. Maar als je onderweg wordt overvallen door storm hoe sta je er dan voor? Hoe gedraagt je schip zich onder die omstandigheden, de stabiliteit van je schip is hierbij belangrijk. Hoe ga je als schipper om met de situatie en hoe kun je tijdens de tocht herkennen dat er slecht weer opkomst is om dan nog op tijd een vluchthaven te kunnen aanlopen. Al met al hoe kun je veiligheid op het water van crew en schip verbeteren. De natuur blijft een onvoorspelbare factor. Er is een aantekenboekje beschikbaar.  

 

 • Varen op de Middellandse zee op zaterdag 23 februari 2019 bij " Grand Cafe de Biester" Stationsstraat 10, 7451 BH Holten (tegenover het ns station), zaal open 10.00 uur, aanvang lezing 10.30 uur, einde rond 15.00 uur. Informatie bij Wilfred Ossewaldt 0612516757 en Thom Cremer 0622428583.
De Middellandse zee is een aantrekkelijk vaargebied, zeker de moeite waard om daar eens rond te varen. Vandaag zullen verschillende vaargebieden de revue passeren van Frankrijk t/m Turkije. Het aanleggen is niet zoals in Nederland. Er moet vaak worden geankerd of je komt aan een mooringlijn te liggen, met beeldmateriaal zal uit de doeken worden gedaan hoe dat in zijn werk gaat. Waar moet je verder nog meer rekening mee houden. Al met al wordt het vandaag een informatieve dag waarna je de Middellandse zee zonder problemen kunt bevaren.

 

 • Navigeren m.b.v. digitale kaarten, waaronder OpenCPN op zaterdag 2 maart 2019 bij " Grand Cafe de Biester"  Stationsstraat 10, 7451 BH Holten (tegenover het ns station), zaal open 10.00 uur, aanvang lezing 10.30 uur, einde rond 15.00 uur.  Informatie bij Wilfred Ossewaldt 0612516757, Klaas Schermer 0636419542 en Thom Cremer 0622428583.
Digitale kaarten maakt het varen een stuk gemakkelijker. Er zijn nogal wat commerciele aanbieders en je hebt ook het gratis OpenCPN. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende digitale kaarten en wat kunnen we van elkaar leren. Er wordt ook aandacht gegeven aan implementatie van hardware en digitale techniek. Het is de bedoeling om begin 2019 nog een aparte workshop te organiseren voor beginners en gevordenen met als thema hoe kan worden gewerkt met OpenCPN. Op dit moment wordt samen met regio Noord gekeken hoe we daar verder invulling aan kunnen geven. 

 

 • EHBO aan boord op zaterdag 23 maart 2019 bij " Grand Cafe de Biester" Stationsstraat 10, 7451 BH Holten (tegenover het ns station), zaal open 10.00 uur, aanvang lezing 10.30 uur, einde rond 15.00 uur. Informatie bij Wilfred Ossewaldt 0612516757.
EHBO is een belangrijk onderwerp aan boord, het kan verschil maken tussen leven en dood. In de praktijk blijkt dat EHBO bij velen niet of te weinig aandacht heeft. Hoe sta ik erin. Weet ik hoe ik moet handelen als zich een ongeval voordoet. Bijvoorbeeld man over boord dan ligt onderkoeling op de loer, behandeling van een diepe snijwond, giek tegen hoofd en slachtoffer raakt bewusteloos. Heb ik wel de juiste hulpmiddelen aan boord. Wat kan ik zelf doen met weinig medische kennis. Tijdens deze bijeenkomst worden we deskundig bijgepraat over veel zaken die te maken hebben met persoonlijk letsel en wat we zelf kunnen doen. 

 

 • Winterklaar maken van dieselmotoren,  op woensdag 16 oktober 2019 bij " Grand Cafe de Biester"  Stationsstraat 10, 7451 BH Holten (tegenover het ns station), zaal open 19.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur, einde rond 22.00 uur. Informatie bij Bert de Jong 074 2770818.
Nadere informatie volgt.

 

 • Wintercursus Theoretische Kust Navigatie start op 1 november 2019 in Enschede, informatie bij Renko Siemons 053-4315162.
Het certificaat theoretische kustnavigatie is een Nederlands getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op de Europese kustwateren. Het certificaat is een verplicht onderdeel van de CWO diploma’s Zeezeilen en heeft een officiële status.Met het certificaat TKN kunt u een ICC (International Certificate of Competence) voor coastal waters aanvragen en dit wordt in het buitenland erkend als bewijs van vaarbekwaamheid. Houders van het TKN certificaat dat is behaald na 1 april 2004 krijgen vrijstelling voor het afleggen van het examen Klein Vaarbewijs aanvullend. Na het behalen van Klein Vaarbewijs I kunnen zij het Klein Vaarbewijs II aanvragen.