Algemeen

Algemeen

Diverse documenten zijn voor leden toegankelijk na INLOGGEN.

Op deze plek vindt u dan

- Notulen van de ledenvergaderingen

- Het Huishoudelijk regelement

- Statuten van de vereniging