Regio Oost

De Regio Oost bestrijkt het gebied ten oosten van Apeldoorn en Zwolle tot de Duitse grens en vanaf de grote rivieren tot de lijn Meppel Coevorden. De regiocommissie heeft zich voornamelijk toegespitst op evenementen die buiten het vaarseizoen worden georganiseerd. Uitgangspunt voor het vormgeven van de evenementen is veelal informatie op nautisch – en technisch gebied waarbij het aspect veiligheid een belangrijke rol speelt en reisverslagen over zeiltochten in verschillende gebieden binnen Europa. De commissie heeft momenteel zeven leden. Er wordt naar behoefte vergaderd en wel zo'n drie tot zes keer per jaar.

 

 Vul onderstaand formulier in voor contact met deze commissie:

Onderwerpen die bij Evenementen van Regio Oost aan de orde komen zijn o.a. 

 • Techniek, onderhoud van motoren, elektriciteit aan boord

 • Zeemanschap en navigatie; o.a. Tochtvoorbereiding

 • Vaaropleidingen, zoals vaarbewijs en TKN

 • Navigatie apparatuur; o.a. RADAR

 • Lezingen over vaargebieden England, Schotland, Ierland, Denemarken en de Middellandse zee

 • Praktijkcursus DSC/Marifonie

 

Programma voor 2019.

 

De evenementen die in 2019 nog worden georganiseerd door regio oost staan hieronder vermeld.    

  

 • Buitenboordmotoren, op woensdag 16 oktober 2019.  
De buitenboordmotor is vaak een stiefkindje , we weten er eigenlijk te weinig vanaf. Deze lezing zal bijdragen dat u weet hoe een buitenboordmotor werkt, hoe onderhoud moet worden uitgevoerd en wat te doen bij storingen. 

 

 • Wintercursus Theoretische Kust Navigatie start op 1 november 2019 omgeving Enschede.  
Het certificaat theoretische kustnavigatie is een Nederlands getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op de Europese kustwateren. Het certificaat is een verplicht onderdeel van de CWO diploma’s Zeezeilen en heeft een officiële status.Met het certificaat TKN kunt u een ICC (International Certificate of Competence) voor coastal waters aanvragen en dit wordt in het buitenland erkend als bewijs van vaarbekwaamheid. Houders van het TKN certificaat dat is behaald na 1 april 2004 krijgen vrijstelling voor het afleggen van het examen Klein Vaarbewijs aanvullend. Na het behalen van Klein Vaarbewijs I kunnen zij het Klein Vaarbewijs II aanvragen. 

Het programma voor 2020 staat alweer in de steigers. In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

 • Wintercursus TKN wordt weer georganiseerd in de omgeving van Enschede en start in de eerste week van november 2019.
 • Op eigen kiel naar de Engelse kust en het weer op zaterdag 1 februari 2020
 • Elektro aan boord op zaterdag 15 februari.
 • Storingen en onderhoud van motoren en elektro aan boord op zaterdag 18 april 2020.
 • Buitenboordmotoren op woensdagavond 28 oktober 2020.
 • Rondje Azoren op zaterdag 7 november 2020

 

Nadere informatie over de evenementen van regio oost kunt u vinden door in te loggen op de website en kijken bij "Evenementen".