Door de lobby van ondermeer de Toerzeilers heeft Rijkswaterstaat besloten om het schrappen van de 15:30/ 15:45 opening van de Haringvlietbrug tot nadere orde uit te stellen.

HomeVaarbelangenArtikelenDoor de lobby van ondermeer de Toerzeilers heeft Rijkswaterstaat besloten om het schrappen van de 15:30/ 15:45 opening van de Haringvlietbrug tot nadere orde uit te stellen.
HomeVaarbelangenArtikelenDoor de lobby van ondermeer de Toerzeilers heeft Rijkswaterstaat besloten om het schrappen van de 15:30/ 15:45 opening van de Haringvlietbrug tot nadere orde uit te stellen.

Door de lobby van ondermeer de Toerzeilers heeft Rijkswaterstaat besloten om het schrappen van de 15:30/ 15:45 opening van de Haringvlietbrug tot nadere orde uit te stellen.

 

   
   

Omschrijving

Overleg bedientijden Haringvlietbrug

Datum bespreking

17 april 2019

Deelnemers

De heer en mevrouw Verboom, mevr. Ruitenga, de heer Mastenbroek, de heer Huisman, mevr Wennekes, de heer Truist, mevr. Krijger, mevr. Rexwinkel, de heer Koning, de heer Kool, mevr. Bakker, de heer Landheer, de heer Horseboom, de heer Nijhuis, de heer Keunen, de heer Dekker en mevr. Daenen

Afschrift aan

Deelnemers

   
   

Na een voorstelrondje geeft de heer Nijhuis een toelichting op de opdracht “File aanpak A29”. De presentatie is als bijlage toegevoegd bij dit verslag.

Naar aanleiding van de presentatie worden de genodigden uitgenodigd te reageren. Een opsomming van de opmerkingen is per onderwerp geclusterd:

Algemeen

 • -de Haringvlietbrug is van groot belang voor de recreatievaart
 • -er is in het verleden al veel versobert op de bedieningstijden van de Haringvlietbrug
 • -is dit weer een versoberingsactie?
 • -er is veel kennis aanwezig bij de aanwezigen, zij zijn ook weggebruikers. Oproep aan Rijkswaterstaat: Maak gebruik van deze kennis
 • -er is behoefte aan een integrale aanpak, neem alle factoren mee
 • -is de fileproef in Friesland bekend bij WNZ en wat kan dit betekenen voor dit gebied? Nee, deze is niet bekend, BBZ zal deze gegevens aanleveren;
 • -concept quick scan is volgens aanwezigen onzorgvuldig tot stand gekomen en de stakeholders hebben geen / onvoldoende tijd gehad om hierop te reageren 
 • -Volgens de aanwezigen is dit overleg mosterd na de maaltijd, het besluit is al genomen;
 • -als het om 15 uur en 19 uur ook nog weer drukker wordt, worden de bedientijden dan nog verder beperkt? waar eindigt het?
 • -er zijn zorgen over de toekomst voor de watersport en waterrecreatiesector;
 • -WSV Numansdorp zit ingesloten tussen bruggen
 • -De beleidsregel Nadeelcompensatie is een wassen neus, de drempel van15% verlies aan jaaromzet is veel te hoog;

Fileproblematiek en verkeersveiligheid op de A29

 • -’s morgens voor 9:30, als de Haringvlietbrug nog niet geopend wordt staat er ook een file van zuid naar noord op de A29
 • -er kan veel gedaan worden aan de verkeersveiligheid door de A29 te voorzien van signalering en de snelheid van 130 km/uur over de bruggen te verlagen
 • -de file ontstaat bij de afrit richting de N59 Goeree Overflakkee en wordt niet veroorzaakt door brugopeningen van de Haringvlietbrug;
 • -er zou een rijstrook bij moeten komen richting Goeree Overflakkee
 • -als het verkeer toch stil staat in de file, kan de brug gewoon open. Om 17 uur bijvoorbeeld of 16:30
 • -zou de kern van het onderzoek niet moeten zijn “hoe los je de file op en is de file oplosbaar”
 • -je zou de mensen die in de file staan niet moeten belonen door het probleem op te lossen, woon/werk vergoeding zou afgeschaft moeten worden zodat mensen dichter bij hun werk gaan wonen

Voorgestelde bedientijden

 • -de uitbreiding van de openingstijden in het voor- en naseizoen is positief.
 • -de openingstijden zijn akkoord met uitzondering van de avond sper (4 uur is te lang) 
 • -’s ochtends zou er een opening om 9 uur moeten zijn 
 • -het is prettig dat de bedientijden worden vereenvoudigd
 • -de 7 uur opening in de ochtend is fijn, maar waarom is dit niet ook in het weekend?
 • -in de winterperiode is de laatste brugopening om 15 uur, dit is eigenlijk veel te vroeg, gevolg is dat de Linquenda soms een dag moet wachten voordat ze de Haringvlietbrug kan passeren
 • -in het weekend is het wenselijk dat de Haringvlietbrug om 9 uur open gaat
 • -ondertussen is het recreatieseizoen veel langer, het zou moeten lopen tot 1 december.
 • -RWS heeft in de afgelopen jaren al genoeg beknibbeld op de bedientijden, het is genoeg

Schrappen half 4 brugopening 

 • -half 4 niet openen leidt tot langere openingen om 15 uur en 19 uur
 • -het gebied wordt minder aantrekkelijk voor de recreatie terwijl het Droomfonds recreatie juist stimuleert, veel recreanten zullen naar Zeeland vertrekken
 • -economische gezien is dit een onoverkomelijke ramp voor de waterrecreatiesector in de regio
 • -het lijkt erop dat er beslissingen worden genomen op grond van foutieve informatie
 • -wanneer gaat het in? 
 • -4 uur lang geen opening is echt een probleem, dit is echt te lang
 • -dagtochten moeten 2 uur worden ingekort
 • -klanten van WSV de Put wil aan het eind van de dag een rondje kunnen maken en kan leven met het schrappen van de 15:30 opening als hier een 17 uur opening voor in de plaats komt
 • -er kan een pilot gedaan worden met brugopeningen om 17 uur als er file is 
 • -het is verbazingwekkend als Rijkswaterstaat toch doorgaat met het schrappen van de half 4 opening, zeker midden in het vaarseizoen
 • -het lijkt wel of het schrappen van de half 4 opening de enige opdracht is. 

Communicatie

 • -communicatie is tijdelijk heel erg goed geweest maar is nu weer slechter, ook bij renovaties en storingen
 • -er is geen overleg, er is een besluit genomen en dat wordt ons nu meegedeeld
 • -het is 3 jaar stil geweest en nu opeens deze boodschap, waarom opeens zoveel haast? 
 • -we hadden graag vooraf informatie ontvangen
 • -er is formeel bezwaar tegen het niet verstrekken van de quick-scan
 • -aanwezigen zullen de minister op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit overleg
 • -de communicatie rondom de Haringvlietbrug is heel erg slecht en moet beter
 • -het is lastig te reageren op iets dat net gepresenteerd is
 • -hoe worden de ligplaatshouders geïnformeerd over aangepaste openingstijden?
 • -goede  uniforme communicatie is belangrijk
 • -er is geen sprake van communicatie, we worden voor voldongen feiten gesteld

Veiligheid van vaarweggebruiker

 • -is de veiligheid op het water meegenomen? Er is geen afmeergelegenheid en er kunnen onveilige situaties ontstaan bij drukte en veel wind.
 • -Kunnen er wachtsteigers komen, zeker aan de westzijde?

Bediening op afstand

 • -Hoe staat het met de toegezegd bediening op afstand? 
 • -Bij de toezegging van bediening op afstand zou bediening op aanvraag 1 uur vooraf kunnen in plaats van 4 uur. 4 uur bij bediening op aanvraag is veel te lang. Het is ook niet duidelijk waarom er 4 uur nodig is om iemand op te roepen
 • -bediening op afstand zou alleen in de nacht moeten, niet overdag
 • -bediening op afstand hoeft niet duur te zijn, het kan al geregeld worden met een simpel kastje
 • -bediening op afstand is heel wenselijk
 • -er moet wel een brugbedienaar op de brug blijven, anders nemen de draaitijden alleen maar toe. Bediening op afstand kan alleen in de daluren.

Hoogte vaartuigen versus doorvaarthoogte brug

 • -mogelijk wordt de brug ook wel eens geopend voor een vaartuig die er eigenlijk onderdoor gekund had. Dit heeft ook met de vakmanschap van de schipper te maken
 • -de peilschalen zijn niet te lezen
 • -zijn digitale matrixborden die de doorvaarthoogte aangeven een optie?
 • -de Volkerakbrug gaat te pas en te onpas open en een opening van deze brug duurt veel langer

Tot slot

Hoe nu verder, gaat Rijkswaterstaat gewoon door?

Moeten we nu bezwaar gaan maken?

We willen er samen met Rijkswaterstaat uitkomen

Wanneer weten wij welk advies er naar de minister gaat?

Nadat alle opmerkingen geïnventariseerd zijn, zegt Rijkswaterstaat zich opnieuw te beraden en de aanwezigen  te informeren over de uitkomst. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en hun bijdrage.