Artikelen

HomeVaarbelangenArtikelen
HomeVaarbelangenArtikelen
De Toerzeilers - Vaarbelangen artikelen

De Toerzeilers hebben samen met het Watersportverbond en de Vereniging Wadvaarders een zienswijze ingediend over het plan voor de bouw van een Werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog.

De sluis van Kornwerderzand zal worden vergroot. Door het Watersportverbond, de Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers is een zienswijze ingediend over de plannen. Speciaal punt van aandacht is de te verwachten stremming en de planning daarvan.

De commissie Vaarbelangen heeft een Jaarverslag 2017 geproduceerd. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten van de commissie in 2017.

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.

De Toerzeilers hebben een zienswijze ingediend over het  Natura 2000  ontwerpplan voor het IJsselmeergebied,

Plannen voor een Werelderfgoedcentrum aan het Lauwersmeer ter discussie.

De Waddenzee is een werelderfgoed. Van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken strekt zich een uniek natuurgebied uit.
Om de beleving van dit unieke gebied aan een groter publiek te tonen, wordt de bouw van een werelderfgoedcentrum overwogen in Lauwersoog.
Niet  iedereen vindt dat een goed idee.
De commissie vaarbelangen heeft samen met Watersportverbond en de Vereniging Wadvaarders een zienswijze ingediend.

Gaarne vragen wij u als Toerzeiler uw mening middels een Poll .