Nieuws van de Toerzeilers

De commissie Vaarbelangen nodigt belangstellenden uit om te reageren op 2 vrijgekomen vacatures.

Succes met belangenbehartiging staat en valt met actieve betrokkenheid bij plan- en beleidsvoorbereiding van gebiedsagenda's, kustvisies, (ruimtelijke) planvorming die impact hebben op onze activiteiten als  Toerzeilers.