Nieuws van de Toerzeilers

Van de bestuurstafel


Wij hebben onder meer het volgende besproken:

Allereerst heeft het bestuur zijn waardering uitgesproken over het verschijnen van het 300ste nummer van ons "Toerzeilen Magazine” en over het professionele webinar "10 jaar zeilen op de oceaan".

Vanwege de uitbreiding van het bestuur hebben we een nieuwe taakverdeling gemaakt en vastgesteld. De nieuwe taakverdeling is o.a. gebaseerd op het onlangs in de algemene vergadering vastgestelde jaarplan 2023 (zie Bestuurs bibliotheek onder basisdocumenten).

Omdat één van onze jaarplan doelen is "Commissies die meerdere evenementen per jaar organiseren streven er naar minimaal één evenement met een vernieuwend karakter te plannen” is ons nieuwe bestuurslid Theo Bultje zoveel als mogelijk de linking pin voor de evenement organiserende commissies geworden.

Een aantal commissies zullen voor het contact met het bestuur daarom een ander linking pin krijgen of tijdelijk een andere linking pin in verband met de ziekte van ons bestuurslid Leon Mooij. Jullie kunnen de nieuwe taakverdeling vinden op de website, inloggen is daarvoor wel nodig.

Het bestuur heeft verder besloten om de eerste stappen te gaan zetten tot een mogelijk samenwerkingsverband met de "Ocean Cruising Club” (OCC) te komen. OCC richt zich op zeezeilers met verre bestemmingen, zie voor meer informatie de Ocean Cruising Club website. Het bestuur heeft de voorzitter van de commissie Verre Bestemmingen verzocht om dit verder uit te gaan werken.

Tot slot hebben we ons (nogmaals) gebogen over de uitvoeringswet algemene gegevensbescherming (AVG) en hoe we hiermee om moeten gaan ten aanzien van de leden informatie die wij willen opnemen in ons boordboek 2023. Het bestuur ziet deze informatie als waardevol voor onze leden en heeft daarom besloten deze informatie opgenomen te laten in het boordboek 2023. 

Via de nieuwsbrief zullen de leden gewezen worden op de mogelijkheid om via onze administratiesite akkoord te geven om hun gegevens op te nemen in het boordboek.

(na het inloggen -> optie "uw gegevens" ->  tabblad "Overig"  -> Akkoord voor gegevens in Boordboek J/N?)

<< terug naar nieuws