Nieuws van de Toerzeilers

Van de bestuurstafel


Wij hebben onder meer het volgende besproken:

Op 1 februari heeft het Bestuur vergaderd en samen met de voorzitter van het winterweekend teruggeblikt op de succesvolle Verenigingsdag van 28 januari en de daaraan gekoppelde Algemene Vergadering. Veel dank aan de commissie Winterweekend, die met stoom en kokend water deze succesvolle dag heeft georganiseerd.

De koppeling met de AV op deze dag hebben we positief geëvalueerd, maar het is nog de vraag of dat volgend jaar weer gaat gebeuren.  We hebben een aantal lessen getrokken om het volgend jaar nog beter te doen, maar het belangrijkste is dat we door kunnen gaan met de in ons jaarplan geformuleerde doelen. Met de uitbreiding van het Bestuur met Theo Bultje, die zich specifiek op evenement gaat richten hebben we ook extra handjes erbij gekregen.

 We hebben een eerste aanzet gemaakt voor een nieuwe taakverdeling, die beter aansluit op het jaarplan met de volgende doelen:

  • Jaarlijks organiseren we minimaal 100 evenementen die geëvalueerd worden via een nader te bepalen systematiek.
  • Commissies die meerdere evenementen per jaar organiseren streven er naar minimaal één evenement met een vernieuwend karakter te plannen.
  • Het ledenaantal van de vereniging bedraagt minimaal 3300 (niveau 2019).
  • De vereniging participeert in voor ons relevante overleggen met behulp van een systeem voor relatiemanagement op basis van de vastgestelde standpuntennota en een nog te ontwikkelen plan van invloed.
  • We informeren onze leden actief en leden kunnen aangeven aan welke informatie zij behoefte hebben zodat ze gericht bereikt kunnen worden.
  • Het aantal actieve kaderleden bedraagt minimaal 120 en minimaal 90% daarvan voelt zich gewaardeerd.

In de volgende vergadering (1 maart) willen we de nieuwe taakverdeling afgesproken hebben, zodat we samen met ons kader ons inzetten om deze doelen voor onze leden gaan bereiken. 


<< terug naar nieuws