Vaarbelangen nieuws

Werkzaamheden aan De Staande Mast Route


De staande mast route,

De komende jaren (2023 tot en met 2025) zal er aan de bruggen en sluizen van de staande mast route, zowel oost via Amsterdam als west via Haarlem, gewerkt worden.

Met name de Schipholbrug en de Kaagbrug zijn dringend aan vernieuwing toe. Dat kost veel tijd en leidt onvermijdelijk tot stremmingen voor de scheepvaart.

Ook de sluis te Gouda en de Algerabrug staan op de onderhoudslijst van RWS. Aan de Gouwe zelf vinden werkzaamheden plaats, die soms tot aangepaste vaart noopt.

Dit soort omvangrijke en complexe projecten leiden met regelmaat tot vertragingen.

Wij adviseren gebruikers van deze route zich vooraf goed voor te bereiden.

De website www.vaarweginformatie.nl geeft de actuele informatie over stremmingen en alle bedientijden het jaar rond. Daarin vindt u ook praktische informatie over communicatie met de brug- en sluiswachters.

De website van VarenDoeJeSamen.nl geeft op een zeer toegankelijke wijze informatie over de knooppunten in deze routes.

 

U doet uzelf en uw medewatersporters een groot plezier door zo veel mogelijk in konvooi te varen. De handzame snelheid is 5 kn/uur, tenzij anders bepaald door de vaarwwegbeheerder.