Vaarbelangen nieuws

Nautisch Overleg Afsluitdijk

Nautisch Overleg Afsluitdijk


Verslag vanuit het Nautisch Overleg Afsluitdijk

Rijkswaterstaat bouwt een nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde van de bruggen van Kornwerderzand. Dit wordt een roldeur die bij extreem hoogwater gesloten kan worden. Voor de aanleg van de railbalk voor de roldeur is een gedeeltelijke (halve) vaarwegstremming noodzakelijk. Een halve vaarwegstremming houdt in dat er maar één doorvaartopening onder de bruggen van het Lorentzcomplex beschikbaar is voor de scheepvaart. Noord- en zuidgaande scheepvaart zal hierdoor op elkaar moeten wachten.

 

Stand van zaken bij het vorige Nautisch Overleg Afsluitdijk (8 juli 2021) (De commissie Vaarbelangen van de TZ maakt deel uit van het Nautisch Overleg)

Tot nu toe hebben wij jullie verteld dat we verwachten dat er tussen 1 oktober 2021 en eind maart 2021 een halve vaarwegstremming bij Kornwerderzand zal zijn.  En dat onze opdrachtnemer Levvel had aangegeven niet eerder dan 1 december 2021 te kunnen starten met de aanleg van de railbalk, waardoor de periode van halve vaarwegstremming door zou lopen tot eind mei. Daarbij hebben we jullie verteld dat we ons nog wilden beraden wat hierin wijsheid zou zijn, aangezien een halve vaarwegstremming met name in april/mei (met kans op uitloop in juni) veel vertraging oplevert voor scheepvaart en wegverkeer (door langere brugdraaiingen).

 

Stand van zaken eind augustus 2021

Inmiddels is door Rijkswaterstaat besloten om geen halve vaarwegstremming in het recreatieseizoen toe te staan, vanwege de forse vertraging die dat oplevert voor de vaarweggebruikers en weggebruikers. Daarnaast vaart beroeps- en recreatievaart tijdens het wachten op doorvaart door de bruggen bij grote drukte (en dat is zeker in mei/juni het geval) door elkaar en dicht op elkaar. Het risico op onveilige situaties op de vaarweg is dan (te) groot.

 

Maar wat dan wel?

Opdrachtnemer Levvel is nu bezig met het bedenken van een bouwmethode en daarbij behorende planning en stremmingsperiode, buiten het recreatieseizoen. Er kàn dus nog steeds een halve vaarwegstremming plaatsvinden tussen 1 oktober en 1 april (komend najaar of volgend jaar). Hoe vervelend ook voor jullie als vaarweggebruikers, we weten de exacte planning dus nog niet. Uiteraard doen we er alles aan om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen en zullen daar dan over communiceren of een overleg plannen als daar aanleiding voor is.