Vaarbelangen nieuws

Verzegeling toiletafsluiter

Verzegeling toiletafsluiter


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor. Die wijziging is erop gericht dat op een pleziervaartuig de afsluiter in de leiding tussen opvangtank/toilet en de huiddoorvoer in gesloten stand verzegeld moet zijn. Daarmee wordt lozing van ongezuiverd toiletwater voorkomen.

Het standpunt van TZ is dat deze aanscherping van het lozingsverbod uit 2009 alleen maar gaat werken als er goede alternatieven beschikbaar zijn. Inmiddels is er een toelatingsregeling voor aan boord in te bouwen zuiveringsapparatuur maar die zijn nog niet op de markt en de kosten daarvan onduidelijk.

Vuilwatertanks hebben alleen zin als er voldoende afzuigstations zijn in jachthaven en langs vaarwegen en ook daar ontbreekt het aan.

Er is in elk geval een zeer forse overgangstermijn nodig en zeer goede communicatie. Stimulerende maatregelen lijken ook noodzakelijk om het nieuwe beleid van de grond te krijgen. Verder is er ook nog de vraag hoe het zit met verzegeling als je terugkeert van zee of hoe dit voor buitenlandse jachten geregeld wordt. En last but not least is de vraag hoe de verzegeling zelf uitgevoerd gaat worden en tegen welke kosten. 

Het benadrukken van deze zaken in de consultatie gaat hopelijk helpen om deze voorgestelde regeling (wijziging BAL) zijn doel niet voorbij te laten schieten. 

Derhalve bij deze de oproep om op onderstaande open consultatie te reageren, hoe meer hoe beter!

Met vriendelijke groet,

Peter Paternotte

Namens de Commissie Vaarbelangen 

 

Open consultatie     https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart