Waterrecreatie Nederland vraagt Toerzeilers om hulp


Help mee om de vuilwaterinnamepunten in Nederland in kaart te brengen!

In opdracht van de Ministerie van I en W, Waterrecreatie Nederland roept waterrecreanten op de informatie over de status vuilwaterinnamepunten te updaten.

Kijk deze informatie over bekende vuilwaterinnamepunten na, en corrigeer of vul het aan waar nodig op de Melder Vuilwater Inname.

Vriendelijke bedankt alvast,

Marianne Maatjes 

Projectleider

 

Waterrecreatie Nederland

Bezoekadres                    Bezoekadres/Postadres

Koningskade 40               Storkstraat 24

2596 AA Den Haag          3833 LB Leusden