Home

Home
Home

Januari evenementen van de toerzeilers.

Ook in januari zijn er evenementen van de Toerzeilers. Deze evenementen worden door de kenners droge evenementen genoemd. Echter de regen laat zich hierdoor niet afschrikken! Gellukkig zijn de evenmenten niet buitengaats, maar binnen gepland. Wel even door het winter weer ploegen om er te komen. Ach, dat heeft een echte toerzeiler er zeker voor over.

Electronisch navigeren op 9 januari in Huizen
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die een computer of tablet aan boord meenemen.
Op deze introductie bijeenkomst maakt u kennis met het navigatie programma WinGPS-5 Pro en Voyager.
Deze avond is gericht op beginners die kijken wat de mogelijkheden zijn om elektronisch te navigeren met de computer

Stabiliteit van jachten en stormtechnieken op12 januari in Holten

Op moment dat je de haven verlaat zijn de weersomstandigheden bekend en je hebt de keuze gemaakt om uit te varen.
Bemanning en schip kunnen die omstandigheden goed aan.

  • Maar als je onderweg wordt overvallen door een storm hoe sta je er dan voor.
  • Hoe gedraagt je schip zich onder die omstandigheden, stabiliteit van je schip is hierbij belangrijk.
  • Hoe ga je als schipper om met de situatie en hoe kun je tijdens je tocht herkennen dat er slecht weer opkomst is om dan nog op tijd een vluchthaven te kunnen aanlopen.
  • Al met al hoe kun je veiligheid op het water van crew en schip verbeteren de natuur blijft hierbij een onvoorspelbare factor.
  • Er is een aantekenboekje beschikbaar.

TKN  in 9 avonden vanaf 15 januari in Huizen 
Het certificaat theoretische kustnavigatie is een vrijwillig te behalen Nederlands getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op de Europese kustwateren.
Het certificaat is een verplicht onderdeel van de CWO-diploma’s Zeezeilen en heeft een officiële status.
Met het certificaat TKN kunt u een ICC voor coastel waters (International Certificate of Competence) aanvragen en dit wordt in het buitenland erkend als bewijs van vaarbekwaamheid.

Stentec navigatie app op 16 januari in Joure

We zullen het op deze avond hebben over geschikte hardware (tablets en smartphones) voor de Stentec navigatie-app,

  • het koppelen van de hardware met AIS en andere boordapparatuur,
  • het uploaden van zeekaarten en er wordt natuurlijk uitgebreid stil gestaan bij de software.

Wat kan het programma allemaal en wat maakt deze app zo specifiek en onderscheid het zich van andere app’s?


Winterweekend 26/27 januari in Putten
Kijk onder de tab zeilen voor bij winterweekend voor meer informatie.

Presentatie vakantietochten 27 januari in Putten

De vakantietochten betreffen tochten met en zonder kinderen en worden gehouden in voorjaar en zomer met een duur van 1-4 weken.
Deze middag kent dit jaar een nieuwe opzet:

  • 13.30-14.00 uur Introductie en presentatie van alle tochten 
  • 14.00-17.00 uur Bezoek van specifieke vakantietocht-stands van uw keuze op de Jaarmarkt. Daar ontmoet u de TC en mogelijke mede- vakantiegenoten.
  • Alle vakantietochten hebben een aparte stand!

Vanaf maandag 28 januari is inschrijving op de website mogelijk. Inschrijving wordt beschouwd als aanmelding. Voor nader info zie website onder ‘ Vakantiezeilers”.

Navigatie instrumenten koppelen 29 januari in Huizen

Met welke standaard of protocollen hebben we te maken?Wat zijn de eigenschappen van deze standaarden en protocollen?Wat gaat dit voor ons opleveren ? Wanneer en hoe willen we hiervan gebruik maken?
           Allemaal vragen waar u deze avond antwoord op krijgt. Voor diegenen die aan deze presentatie willen deelnemen wordt verwacht dat zij zelf een lijstje meenemen van de aanwezige navigatie apparatuur op hun schip, met merk en type nummer.
 


LET OP:
Alleen op de evenemetenkalender is voor leden te zien of er nog plek is, wees er dus snel bij.