Home

Home
Home
Stremming Spoorbrug Gouda

De gezamenlijke actie van het Konningklijk Nederlands Watersportverbond ( en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers heeft helaas niet geleid tot uitstel van de periode van styremming of enige vorm van aanpassing in het werkschema van de aannemer. De spoorbrug wordt gedurende de periode van 3 tot en met 14 mei niet bediend. De staande mast route is dus gedurende die periode niet bevaarbaar voor schepen met een mast hoger dan 7 meter. Ook in de voorafgaande en daaropvolgende week kunnen incidenteel stremmingen voordoen.

 Het is zaak om voor vertrek te informeren bij de vaarwegbeheerders zie www.vaarweginformatie.nl 

KNM en Toerzeilers zijn teleurgesteld in de acties van ProRail en de provincie Zuid-Holland. Tijdens een ingelaste bijeenkomst tussen Pro Rail en beide watersportorganisaties beloofde deze (en op een later tijdstip ook de provincie) de communicatie met vertegenwoordigersvan de watersport te verbeteren. Een belangrijk element voor ons is vooral dat de beheerders hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de beloofde inspanningsverplichting na te komen. In de toegezegde bijeenkomsten zullen wij erop toezien dat deze verplichting ook in de praktijk wordt nageleefd.

Commissie Vaarbelangen