Toerzeiler Blogs

Noord- Oostzee Kanaal


(door Jur Pels)

Ook op het Noord-Oostzee Kanaal gaat het wel eens mis. Dit containerschip, niet de Evergrande, kwam op ongelukkige wijze, net na de sluis bij Holtenau, tegen de wal terecht.

Gelukkig was er een behulpzame Duitse beambte die probeerde te helpen bij het weer los komen van de wal.

Hoe kan dat nou gebeuren?

Net na het verlaten van de sluis begeeft een temperatuursensor het, er wordt daardoor meent het besturingssysteem op een kritische plek een te hoge temperatuur te zien en wordt de brandstoftoevoer afgesloten. De hoofdmotor valt stil.

Voor de kapitein op een wel heel ongelukkige plek. De kapitein wil schade aan derden voorkomen en stuurt het schip richting wal. Alle deckhands dachten na het verlaten van de sluis klaar te en zijn vertrokken naar een plek elders op het schip. en zijn even onbereikbaar De stuurman, ook aanwezig op de brug trekt een sprintje naar de ankerlier op het voorschip en laat het anker vallen om nog zoveel mogelijk vaart uit het schip te halen.

De schade lijkt beperkt tot enkele gesneuvelde meerpalen. Het schip mag echter pas verder varen nadat een duikploeg het vlak uitvoerig geïnspecteerd heeft op schade en olielekkage.

Nadat de kapotte sensor vervangen is kan de reis vervolgd worden.