Uiterton Zeezeilen

Voorbereidingsmiddag


Met Uiterton kom je verder

De commissie Uiterton heeft als doelstelling uitdagende zeezeiltochten te organiseren voor ervaren schippers én om iedereen die dat wil op weg te helpen om stap voor stap ervaring op te bouwen om aan deze tochten deel te nemen.

Je eerste oversteek

De oversteek naar Lowestoft is bij uitstek geschikt voor mensen die de eerste keer een oversteek willen maken. Ca 100 zeemijlen, relatief eenvoudige navigatie, betrekkelijk rustige Traffic Lane om over te steken en een ruime groep deelnemers met onderweg marifooncontact met je groep. En speciaal voor de minder ervaren zeilers de voorbereidingsmiddag.


Voorbereidingsmiddag zondagmiddag 19 maart 2023  Huis van Eemnes.


Tijdens de voorbereidingsmiddag worden de tochten en andere Uiterton-evenementen gepresenteerd en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan:

  • Tochtvoorbereiding, welke uitrusting heb je aan boord nodig voor een oversteek

  • Tochtorganisatie, wachtlopen, kleding, voeding onderweg

  • Tochtplanning, vertrektijd, stroming, getijden, aanlopen bestemming, een nacht doorzeilen?

  • Navigatie onderweg

  • Veiligheid


Het tweede deel van het programma is een interessante lezing over een nautisch onderwerp. Uiteraard is er tijdens de middag volop gelegenheid om vragen te stellen aan tochtorganisatoren. Ook is de voorbereidingsmiddag bij uitstek het moment voor opstappers en schippers om kennis te maken en elkaar te spreken.

Deuren los 13:30 uur en 14:00 uur begint het programma.

  • 14:00 Presentatie van de tochten.
  • 15:30 Pauze.
  • 16:00 Lezing nog te bepalen onderwerp.

Einde rond 17:00 uur.

Inschrijven: t/m 13 maart 2023