Uiterton Zeezeilen

Londen


Uiterton

Londen is uiteraard een zeer populaire bestemming en staat bij veel zeilers op het verlanglijstje.

Deze rally is voor de meer ervaren zeezeilers, want de tocht vanuit Nederland naar Queenborough, de eerste aanloophaven, is minimaal 140 mijl, omvat een oversteek van het Kanaal, en daarna de aanloop van de Thamesdelta.

 

Algemeen

De organisatie omvat de volgende onderdelen:

• Lange-termijnvoorbereiding in maart
• Vertrekkersavond
• Palaver in haven van vertrek
• Marifooncontact onderweg
• Tochttelefoon
• Terugtocht

Voorbereidingsmiddag

Op zondagmiddag 19 maart is er centraal in het Huis van Eemnes de algemene voorbereidingsmiddag. Zie voor data en tijdstippen en locatie de evenementenkalender. 
Tijdens die middag wordt Uiterton voorgesteld en zal de lange-termijnvoorbereiding voor een overtocht worden doorgesproken, zowel voor de tocht naar Whitby als voor de andere bestemmingen. 
Een gastspreker vult het verdere programma aan. Ben je nog geen lid van de Toerzeilers en wil je deelnemen aan deze tocht? Schrijf je dan hier in als nieuw lid.

Vertrekkersavond

Voor diegenen die zich voor de tocht hebben ingeschreven wordt er een vertrekkersavond georganiseerd. We organiseren deze avond ongeveer twee weken voor het begin van de tocht, ergens centraal in Nederland. Hier worden de oversteek en de aanloophavens en uiteraard de eindbestemming besproken. Verder wordt de organisatie uitgelegd ,net als het idee achter de verdeling in groepen met groepsleiders en de tochttelefoon. Daarnaast wordt er nog kort ingaan op de tochtvoorbereiding in zijn algemeen. Er blijft voldoende tijd over voor onderlinge kennismaking en voor het maken van afspraken (waar en wanneer ontmoeten we elkaar). Ook kunnen de schipper en eventuele opstappers elkaar (weer) ontmoeten. Eigenlijk wordt van alle deelnemers verwacht dat ze deze avond aanwezig zijn.

Karakter van de tocht

De bestemming in Londen is de jachthaven St. Katharine Docks, vlak voor Tower Bridge, aan de River Thames. (www.skdocks.co.uk).

 

ingang st K docks londen 2

We hebben op de heenreis een tijstop gepland in Queenborough. Daar zal het voor de schepen van de verschillende vertrekhavens mogelijk zijn te verzamelen, even bij te slapen en gezamenlijk met de stroom mee de laatste 35 mijl de Thames op te varen.
De afstanden tot Queenborough vanuit Nederland zijn:

Roompot - 130 mijl, koers W
Stellendam - 140 mijl, koers WZW.
IJmuiden - 170 mijl, koers WZW.
Den Helder - 190 mijl, koers ZW.

De gegeven afstanden gaan uit van de meest directe routes, opkruisen kan de tocht aanmerkelijk langer maken.

Klik op de link voor: Impressie Londentocht 2010 Door Theo  

Waarschijnlijk vertrekt de groep uit Zuid-Nederland gezamenlijk vanuit Roompot.
De groepsstarts voor de oversteek zijn op vrijdagochtend, maar individueel kan ook eerder of later worden gestart.

Prestatietocht

Het prestatiekarakter van de rally zit in de oversteek van het Kanaal en de aanloop van de Thames. Het is een tocht waarbij uit het zicht van de kust en ’s nachts moet worden gevaren. Onder gunstige omstandigheden duurt de rechtstreekse oversteek bij vertrek vanuit Roompot voor een toerjacht minimaal 24 uur. Bij vertrek vanuit IJmuiden of Den Helder ben je minimaal 30 uur onderweg.

Met lichte wind en/of tegenwind kan de duur van de overtocht gemakkelijk oplopen. Het gebruik van de motor is overigens toegestaan. De tocht wordt gevaren in mei en het kan in de nacht behoorlijk koud zijn op zee,. Het aantal mogelijke vluchthavens is beperkt. 'Ingeslingerd' zijn is van belang. Probeer één of meer weekeinden vooraf op zee te varen. Met nieuwe bemanning of met opstappers is een proefweekend aan te raden. Een goede mogelijkheid hiervoor vindt u in het evenementenbulletin van onze vereniging.

Deze tocht is bedoeld voor de min of meer ervaren zeezeilers; ervaring met oversteken, naar bijv. Lowestoft, is een pré, geen dwingende voorwaarde. Minimaal ervaring met het zeilen in de kustwateren wordt wel verwacht.

Eigen verantwoordelijkheid

De beslissing om al dan niet uit te varen, of nog enkele uren of een dag te wachten, uit te wijken naar een vluchthaven of om terug te gaan ligt bij elke deelnemer persoonlijk. Eenieder vaart geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. U bent schipper op uw eigen schip! Hulp bieden op zee aan andere deelnemers is immers vaak moeilijk tot onmogelijk. Ook bij een groepsstart is er geen sprake van een 'begeleide' tocht, al is zeker op de eerste helft onderling marifooncontact mogelijk. Dat kan een morele steun betekenen bij vermoeidheid en/of zeeziekte, maar kan ook omgekeerd werken als anderen melden af te haken.

Informatie en contact

De eerste contactpersoon tijdens de voorbereiding van deze tocht is het lid van Uiterton dat de tochtorganisatie op zich genomen heeft. Dit is je aanspreekpunt tijdens de voorbereidingen in Nederland en gedurende de activiteiten ter plaatse.

De tochttelefoon

Vanaf twee dagen voor vertrek wordt de tochtorganisatie ondersteund door de tochttelefoon in Nederland.

Indien noodzakelijk kunt je (of je thuisfront) via dit telefoonnummer iemand van Uiterton bereiken, om te overleggen of berichten door te geven aan de tochtorganisatie. Tijdens de vertrekkersbijeenkomst krijgt je meer uitleg over de tochttelefoon

Informatiemateriaal

Op de vertrekkersavond wordt uitgebreid informatiemateriaal gepresenteerd: We laten de benodigde kaarten en pilots zien, vertellen over de aanloop en het aanleggen in Queenborough, over de Thames, en er is uitleg over de haven van bestemming St. Katharine Docks. Ook vertellen we wat over de meest voor de hand liggende vluchthavens.(Harwich of Ramsgate). Er wordt kort ingegaan op de uitrusting en tochtplanning, wachtschema's, nachtzeilen, landverkenning, voeding en de grootste bedreiging op elke zeetocht: zeeziekte. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de voorbereidingsmiddag in maart. Veel informatie wordt ook via de website beschikbaar gesteld.

Queenborough

In Queenborough is een tijstop gepland. Zowel om te verzamelen, als om uit te rusten van de oversteek. Op de Swale lig je aan moorings. Het is handig om daar alvast wat Engelse ponden bij je te hebben. Een bijboot is handig om het plaatsje te kunnen bezichtigen. Queenborough mooring 2.

In St. Katharine Docks ( Londen)

We verwachten zondags aan te komen in St Katharine Docks. We varen gezamenlijk de rivier de Thames op, vaak grotendeels op de motor. De sluis van de haven wordt overdag bediend van 2 uur voor tot 1,5 uur na HW; er is geen nachtopening. Te vroeg voor de sluis aankomen heeft weinig zin, te laat aankomen is heel vervelend.
Degene die het eerst voor de sluis aankomt meldt alle toerzeilboten aan, we proberen zoveel mogelijk ligplaatsen bij elkaar te organiseren.
Londen is een wereldstad en er is dan ook veel te beleven en te ondernemen. Vlakbij de haven is een metrostation. Uiterton organiseert geen gezamenlijke activiteiten in Londen, maar initiatieven van de deelnemers om samen iets te ondernemen zijn zeker welkom.

 

kuip gezelligheid londen

Programma

Donderdags, Hemelvaart, verzamelen in de vertrekhavens
Vrijdagochtend vertrekken, wind en weder dienende.
Zaterdags verwachte aankomst in Queenborough
Zondagavond aankomst Londen
Maandag Rallydiner, in het restaurant ZiZi, St Katherine's Docks
Donderdags zullen de meeste boten terug naar Nederland gaan

Diner
Op maandagavond is er voor iedereen een borrel in het clubhuis en reiken we de tochtcertificaten uit. Daarna is er een gezamenlijk diner/buffet voor hen die zich hiervoor ingeschreven hebben. Dinerkosten in Londen zijn hoog, maar we vinden het heel gezellig als zoveel mogelijk mensen deelnemen. Bij het inschrijven geef je je gelijk op voor het gezamenlijke diner. Als je, of jouw bemanning, om de een of andere reden niet mee kan doen vragen we je dit zo spoedig mogelijk aan de organisatie op te geven, dit i.v.m. reserveringen, en annuleringskosten.


groep foto londen 2015

Terugtocht
Individueel of in groepsverband terugvaren, of misschien met anderen verder langs de Engelse oostkust varen behoort tot de mogelijkheden, maar dat wordt geheel overgelaten aan eigen initiatief.
De groepen kunnen, net zoals op de heenreis, ook op de terugtocht contact met elkaar houden en vertrekken meestal op donderdagochtend.

Opstappers
Voor hen die er nog niet aan toe zijn, of niet in staat zijn om op eigen kiel te gaan, bestaat er een beperkte mogelijkheid om als opstapper deel te nemen aan de tocht.
Zie de afzonderlijke informatie: Opstappen en Opstappers. Er is vaak meer vraag naar, dan aanbod van meezeilplekjes, daarom vragen wij schippers te overwegen of er niet een kooi beschikbaar is voor een medezeiler. Het biedt de mogelijkheid om uw eigen bemanning uit te breiden met een paar handen en ogen, met meer mogelijkheden tot wachtlopen en nachtrust. En mogelijk een ervaren opstapper wanneer u dit extra steuntje nodig heeft (let op: u blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk als schipper/ eigenaar).

Inschrijfformulier
Inschrijving is alleen mogelijk via de website. Mededelingen en deelnemerslijsten zullen daar ook kunnen worden opgevraagd door de deelnemers. De gegevens worden overgenomen op de deelnemerslijsten en worden toegezonden aan de reddingsinstanties en de kustwacht, zowel in Nederland als in Engeland.
Wanneer u geen mogelijkheid heeft digitaal in te schrijven, kunt u telefonisch contact opnemen met Uiterton.
De documenten worden u dan per post toegezonden.

Havengeld
Het havengeld dient ter plaatse per schip te worden voldaan.
De organisatie vindt het prettig op tijd te weten hoeveel deelnemers er aan de tocht mee willen doen, zodat zij weet waar zij bij reserveringen rekening mee moet houden. De Kustwacht geeft een deadline voor het aanmelden van een georganiseerde tocht.
Het advies en het verzoek is dan ook zo spoedig mogelijk in te schrijven als je mee wilt doen en niet te vergeten de deelnamekosten over te maken.


Behouden vaart namens Uiterton  

 

  TZ Vlag klein