Planning kopij Toerzeilen Magazine en Richtlijnen


Planning TZ 2022

TZ 294

(febr)

BB 2022

(TZ 295)

TZ 296

(mei)

TZ 297

(juli)

 TZ 298

(okt)

TZ 299

(dec)

Kopij inleverdatum: wo.

12-01-22

16-02-22

06-04-22

01-06-22

31-08-22

16-11-22

Op de deurmat omstreeks: za.

12-02-22

26-03-22

07-05-22

02-07-22

01-10-22

17-12-22

     Contact:

Advertenties >> 

Redactie >> 

 

Toerzeilen wordt gemaakt door leden voor leden. Elk lid is van harte uitgenodigd ervaringen of deskundige bijdragen over toerzeilen, in de meest brede zin, aan te leveren: een verslag van een zeiltocht, ervaringen met nautische apparatuur, het (gezins)leven aan boord, de angst om een box in of uit te varen. 

Richtlijnen voor kopij:
  • Maak je verhaal niet te lang: circa 425 woorden plus 1 foto vult één pagina in Toerzeilen. Het maximum is circa 1.500 woorden.
  • Houd het simpel en gebruik vooral korte zinnen. Zet een prikkelende kop boven je verhaal.
  • Lever voldoende illustraties (foto’s, kaarten, tekeningen) aan als aparte bestanden (in de hoogste resolutie) met elk een duidelijke naam of bijschrift.
  • Bij een reisverslag is een kaartje handig.
  • Met het aanleveren van fotomateriaal verleen je de redactie het recht op publicatie in de Toerzeilen en/of andere publicaties
  • Als je een afbeeldingen scant, is minimaal 150 dpi nodig voor een helder beeld.

Hoor en wederhoor
De redactie is verheugd dat we regelmatig bijdragen ontvangen die tot discussies leiden. Dat is uiteindelijk het doel van Toerzeilen: een plek om ervaringen, bevindingen en meningen uit te wisselen. Uiteraard geldt daarbij dat elke bijdrage moet voldoen aan de bekende normen en waarden. Indien een bijdrage duidelijk een andere opvatting bekritiseert, spant de redactie zich in om de aangevallen partij ruimte te geven voor een weerwoord. Hoor en wederhoor is ook bij Toerzeilen een leidend principe.

Copyright
Op elke uitgave van Toerzeilen en de daarin opgenomen artikelen rusten auteursrecht en/of copyright. Niets uit deze uitgaven mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de auteur en/of de redactie. Auteurs die ingezonden kopij ook in andere publicaties willen plaatsen, dienen dit vooraf aan de redactie kenbaar te maken. Door het indienen van kopij voor Toerzeilen gaat de redactie ervan uit dat de auteur geen bezwaar heeft tegen plaatsing van het artikel op de website van Toerzeilers.

Advertenties
Voor leden van de vereniging worden advertenties kosteloos geplaatst, mits zij geen commercieel karakter hebben. Voor deze advertenties gelden dezelfde richtlijnen als voor kopij. Voor commerciële adverteerders zijn voorwaarden op te vragen via advertenties@toerzeilers.nl.