Veiligheid

HomeVoor ledenVeiligheid
HomeVoor ledenVeiligheid

pagina van de commissie veiligheid

De vereniging kent een commissie veiligheid. De leden van deze commissie zijn afgevaardigden uit de diverse evenement organiserende commissies van de Toerzeilers. Zij adviseren het bestuur, kader en leden over het op een zo een veilig mogelijke manier de watersport te beoefenen. Want ook al liggen (kleine) ongelukken altijd op de loer, door het goed voorbereid en met de juiste veiligheidsuitrusting van wal te steken, kunnen veelal grote problemen voorkomen worden.

De commissie praat met o.a. de KNRM over veiligheidsaspecten op en rond het water. Dit resuteerde al in een pilottraining veilig op het water die hopelijk in de toekomst voor toerzeilers te volgen is. Een verslag over deze dag staat op deze pagina. 

De vereniging gebruikt de Routekaart Veiligheidsbeleid, die beschrijft hoe de vereniging werkt aan het brede terrein van veiligheid: gedrag, uitrusting, organisatie, verantwoordelijkheid en maatschappij.

Op deze pagina vind u de veiligheidslijst zoals die als advies gelden voor deelname aan tochten van de Toerzeilers en het zeilen in het algemeen. Deze lijst is uiteraard ook te vinden in het boordboek van de Toerzeilers.
De lijst is toegesplitst op de verschillende vaargebieden. Namelijk de binnenwateren (kleine meren en rivieren, plus de randmeren), ruim binnenwater (Marker- / IJsselmeer en Zeeuwse stromen), de (Noord)zee, het gebied binnen 1 dag varen vanaf de dichtsbijzijnde haven, met een speciale versie voor kleine schepen (tot ca. 25 ft) en ten slotte het gebied hierbuitem, 'de wereld'.

Lees ook:

De adviezen op deze lijst betreffen de veiligheidsuitrusting voor zeiljachten en is verdeeld naar vaargebied en grootte (SSR: tot 7,5m). In het boordboek staat deze lijst ook standaard vermeld. Door de handige afvinkkolom te gebruiken, kan de schipper en zijn bemanning in één oogopslag zien aan welke veiligheids aspecten al is voldaan.

Veiligheidslijst voor zeiljachten

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 

functie functionaris
Voorzitter  Marcus Noordermeer
   Theo Bultje
   Robert Möring
   Gerard Mulder

Toelichting op de veiligheidslijst (versie 3.0)

Voor diverse regels in de tabel vindt u hieronder een toelichting.

 

De commisie veiligheid van de toerzeilers is in mei aanwezig geweest bij een pilot van de  STCKNRM die in de toekomst een veiligheids trainig  voor zeilers wil gaan organiseren.

ochtend4

Naast leden van de commissie veiligheid waren er ook leden van de kustzeilers uitgenodigd. In de ochtend werden theoetische zaken behandeld zoals welke brandblussers er voor aan boord het beste zijn Ook werd er aandacht besteed aan EHBO met name aan reanimatie met behulp van de AED.

In de middag werd er ook praktisch geoefend met brandblussers, het in en uitklimmen van een veiligheidsvlot, het drijven op open water en opgepikt worden vanuit het water met een helikopter. Een welbestede dag vond de commissie die hopelijk in de toekomst voor alle op zee varende toerzeilers georganiseerd kan gaan worden.


Pilot veiligheidstraining.

Op maandag 19 juni kwamen de STKNRM, Kustzeilers en onze commisie veiligheid bijeen om de trainingsdag in mei te evalueren. ​
Allen waren het erover eens dat met deze training een uitstekende stap kan worden gezet voor meer veiligheid  op en rond het water. Daarnaast werden er allerlei suggesties om de training nog beter aan te laten sluiten op de toekomstige deelnemers.
Het zou bijvoorbeeld beter zijn als de theorie van deze dag vooraf aan de cursisten wordt toegezonden, zodat zij dit al door kunnen nemen.  

Omdat de training vooral voor plezierjachten zal worden ingezet werd er ook een voorstel gedaan om ipv overlevingspakken gebruik te maken van de zeilpakken met reddingsvesten die door de zeilers zelf worden gedragen. De reddingsvlotten die werden gebruikt tijdens de training waren voor twintig personen, beter zou zijn vlotten te gebruiken die het meest op jachten aanwezig zijn van rond de 6 /8 personen. 

De STKNRM denkt deze training met aanpassingen komend jaar al aan te kunnen bieden. De commisie veiligheid zal dit voor de leden in de gaten houden en er melding van doen op de website, in de nieuwsbrief en het blad Toerzeilen, zodra ze weten wanneer de data bekend zijn.