Vaarbelangen artikelen

HomeVaarbelangenArtikelenVaarbelangen artikelen
HomeVaarbelangenArtikelenVaarbelangen artikelen
De Toerzeilers - Vaarbelangen artikelen

De sluis van Kornwerderzand zal worden vergroot. Door het Watersportverbond, de Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers is een zienswijze ingediend over de plannen. Speciaal punt van aandacht is de te verwachten stremming en de planning daarvan.

De commissie Vaarbelangen heeft een Jaarverslag 2016 geproduceerd. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten van de commissie in 2017.

Rate this item
(5 votes)
De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.

De Toerzeilers hebben een zienswijze ingediend over het  Natura 2000  ontwerpplan voor het IJsselmeergebied,

Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoondWindpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. Het instituut toetste, in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, de plannen om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen op de gevolgen voor de natuur. De organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen voor dit open landschap en het Europees beschermde, kwetsbare natuurgebied. Het onderzoeksrapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep dat door de organisaties is ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen.