Brouwerseiland (Grevelingen)

HomeVaarbelangenArtikelenBrouwerseiland (Grevelingen)
HomeVaarbelangenArtikelenBrouwerseiland (Grevelingen)

De Toerzeilers handhaven hun bezwaren tegen het plan Brouwerseiland (Grevelingen).
Op 1 maart 2016 zonden De Toerzeilers een inspraakreactie, die zich naast stedebouwkundige opmerkingen m.n. richtte op het vervallen van de vrije ligplaatsen in en nabij de haven Middelplaat als daar het plan Brouwerseiland zou worden gerealiseerd. In de reactie van de gemeente werd hierop m.n. verwezen naar de taak van het Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.De vereniging vond dit onvoldoende en heeft op 19 januari 2017 een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan.

De noodzaak de vervallen ligplaatsen te compenseren vloeit voort uit het gemeentelijke plan en is dan ook een eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Uit de reactie en het plan spreekt een onderwaardering van de vrije ligplaatsen, zo karakteristiek voor de Grevelingen en van zoveel nautisch en economisch belang. De vereniging vraagt aan de gemeente de aangedragen alternatieven- compensatie in de haven van Springersdiep, ankerboeien en uitbreiding van het haventje van West-Repart- 100% te ondersteunen zowel in het eigen gemeentelijke beleid als via het Natuur-en recreatieschap, waarin de gemeente zitting heeft.      


Klik hier om de ingestuurde zienswijze te lezen.